“OSBÜK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI” 1 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Katılımıyla Diyarbakır’da Gerçekleştirilecek - OSBÜK - OSBÜK

“OSBÜK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI” 1 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Katılımıyla Diyarbakır’da Gerçekleştirilecek

16-04-2018

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.

Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu doğrultuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla, Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan beşincisi; Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle, Diyarbakır OSB ev sahipliğinde 1 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.


EK

PROGRAM