OSBÜK GENEL KURULU YAPILIYOR - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK GENEL KURULU YAPILIYOR

30-03-2008

OSB Üst Kuruluşu?nun ilk genel kurulu 22 Ekim 2003 tarihinde saat 14:00 de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu?nda yapılacaktır. Genel Kurul?a OSBÜK?e üye olan 63 OSB?nin 127 temsilcisi katılacak. 24.10.2002 tarihinde, Gebze OSB?den A.Okan Çağlar?ın, İstanbul Deri OSB?den B.Burak Uyguner?in, Ankara Sanayi Odası I. OSB?den M.Niyazi Akdaş?ın, Denizli OSB?den Tanju Beştaş?ın,, Samsun Merkez OSB?den Sinan Turgut?un, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası OSB?den Bülent Koşmaz?ın, Aliağa OSB?den N.Atıl Akkan?ın, Gaziantep OSB?den Akif Ekici?nin ve Elazığ Hayvan Ürünleri OSB?den Suat Öztürk?ün katılımı ile kurulan Kurucular Kurulu, 31.10.2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış idi. Kurucular Kurulu, OSB Üst Kuruluşu?nun kuruluş aşamasını sağlayarak, ilk genel kurulu oluşturdu. Genel kurulda, 63 OSB?den OSB?lerin hektar büyüklüklerine göre belirlenen sayıda OSB temsilcileri yer alıyor. Genel kurulu oluşturan OSB temsilcilerinin listesi, OSBÜK web sayfasında yer almaktadır. Genel Kurul Listesi OSBÜK ilk genel kurul gündeminde; 1. Yoklama ve Açılış, 2. Saygı duruşu, 3. Genel Kurul Divanı?nın oluşturulması, (Divan Başkanı ve iki sekreter) 4. Kurucular Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, 5. Bilanço ve Gelir Gider cetvelinin okunması, 6. Denetim Kurulu raporunun okunması, 7. Bilanço ve gelir gider cetvellerinin reddi veya kabulü 8. Kurucular Kurulu?nun ibrası, 9. Denetim Kurulu?nun ibrası, 10. Genel Sekreterlik teşkilat şeması ve kadrosunun görüşülmesi, 11. Genel Sekreterin atanması, 12. Yönetim Kurulu?na, Genel Sekreterlik teşkilat şemasındaki kadroları atama yetkisinin verilmesi, 13. Taşınır mallar alınması konusunda, Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi, 14. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk miktar ve esaslarının belirlenmesi, 15. Kayıt ücreti ve üyelerden tahsil edilecek aidat miktarlarının belirlenmesi, Ödeme şekil ve şartları ile gecikme halinde uygulanacak gecikme faizi oranlarının saptanması, 16. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi, 17. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi (En geç Haziran 2005 ayı sonunda yapılacak Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere) 18. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi (En geç Haziran 2005 ayı sonunda yapılacak Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere) 19. OSBler arasındaki yardımlaşmanın ve ortak sorunların tespiti, 20. Dilek ve öneriler. OSBÜK Genel Kurulu?nda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5 Kasım 2003 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacak.