OSBÜK YÖNETİM KURULU, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH DÖNMEZ VE BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK YÖNETİM KURULU, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH DÖNMEZ VE BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ

12-01-2018

Boru Hatları İle Doğalgaz Taşıma Anonim Şirketi  (BOTAŞ)’nin Aralık ayından bu yana doğalgaz fiyatlarına iki kez zam yapması ve EPDK’nın üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik tarifesi tebliği düzenlemesi Türk sanayisinin üretim lokomotifi olan organize sanayi bölgelerini tedirgin etti. OSB’lerden yoğun talep alan OSBÜK, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı ile BOTAŞ’a taşıdı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ederek, OSB’lerin enerji ile ilgili talep ve tedirginliklerini iletti.  Doğalgaz ve elektrikte son aylarda yapılan tarife düzenlemelerinin OSB’leri tedirgin ettiğini vurgulayan Kütükcü, enerjide 3 alanda düzenleme istedi.

-OSB’ler, BOTAŞ’ın yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe 1 tarifesine tabi tutulmalı

-EPDK, son kaynak tedarik tarifesinde, OSB’leri perakende satış tarifesinde değerlendirmelidir

-YEKDEM maliyetleri sanayicinin taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Artık tabana yayılmalı

OSB’lerin yatırım cazibesi korunmalı

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üretim üssü haline geldiğini ve Türkiye’nin sanayileşmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Kütükcü, “Enerjide artan her maliyet sanayimizin rekabet gücünü zorluyor. Ayrıca yüksek enerji maliyetleri, organize sanayi bölgelerimizin yatırım cazibesini de aşağıya doğru çeker. Şu anda OSB’lerimizde 50 binin üzerinde fabrika üretim yapıyor. 8 binin üzerinde fabrikanın da üretime geçmek üzere inşaatları devam ediyor. Devletimiz bir yandan sanayicilerimizi bu yatırımları yapmaya özendirirken, diğer yandan OSB’lerimizin avantajlarını ortadan kaldıracak adımlar atılırsa bu durum sanayi üretimimize çok ciddi zarar verecektir” ifadelerini kullandı.

Doğalgazda Kademe 1 talebi

Kütükcü, “Aralık ayında yapılan zammın ardından Ocak ayında da OSB’lerde proses amaçlı kullanılan doğalgaza yüzde 13.61, doğalgaz santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde 4.76 oranında ikinci bir zam yapılması taşınabilir bir maliyet değil. BOTAŞ bir an önce bu uygulamadan vazgeçerek, yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe 1 tarifesine OSB’lerde de geçmelidir” şeklinde konuştu.

BOTAŞ’ın OSB Tüzel Kişiliği yerine OSB’lerdeki her bir sanayicinin doğalgaz tüketimini ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Kütükcü, “BOTAŞ doğalgaz fiyat tarifesinde OSB’lere uygulanan tarifede OSB Tüzel Kişiliğini tek başına bir tüketici imiş gibi değerlendirmeye tabi tuttuğu için, kaçınılmaz bir şekilde yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üzerinde ortaya çıkmakta, böylece OSB’lerimize yüksek tüketici oldukları gerekçesiyle zamlı tarife uygulanmaktadır. Oysa ki, her bir OSB sanayicisi ayrı ayrı bir tüketici gibi değerlendirildiğinde, sanayicilerimizin büyük bir kısmının yıllık tüketim miktarının 300 bin metreküpün altında olduğunu görüyoruz. Zira en büyük 11 organize sanayi bölgemizdeki 4 bin 291 firmamızın yüzde 93’ü 300 bin metreküpün atında doğalgaz tüketiyor. Dolayısıyla OSB’lerde esas bağlantı noktasındaki sayacın değil, OSB içerisindeki sanayicilerin her birinin tüketimlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Aksi halde yüksek miktarda doğalgaz kullanan serbest tüketicilerle, 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen tüketiciler arasında çok ciddi bir haksız rekabet ortaya çıkar. Ayrıca 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen OSB içindeki sanayicilerle OSB dışındaki sanayiciler farklı tarifelerden yararlanacağı için burada da bir haksız rekabet doğacaktır. Dolaysıyla bunun önüne bir an önce geçilmeli, üretimi sekteye uğratmayacak yeni bir düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YEKDEM ve ‘makul kar’ önerisi 

EPDK’nın üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik tarifesi tebliği ve YEKDEM uygulamasına da değinen Kütükcü, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi çok doğru. Ancak burada YEKDEM maliyetleri artık sanayicilerin taşıyamayacağı bir noktaya geldi. YEKDEM maliyetleri ya tabana yayılmalı ya da devletimiz tarafından karşılanmalı. Ayrıca son kaynak tedarik tarifesi içerisindeki makul kar miktarı da elektrik enerjisi fiyatlarında belirleyici bir rol oynuyor. Makul kar miktarının özel sektörün üretim maliyetini artırmayacak, üretimi sekteye uğratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

OSB’lerimizin taleplerini takip edeceğiz

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ise “Sanayimiz, OSB’lerimiz ülkemizin kalkınması, istihdam sağlanması açısından son derece önemli. Elbette enerji de önemli bir maliyet kalem olduğunu biliyoruz. OSBÜK’ün, OSB’lerimizin taleplerini takip ederek, Bakanlık ve EPDK’ya taşıyacağız” dedi.

Müsteşar Dönmez, Türkiye’nin enerji konusunda AB ülkelerine göre dezavantajlı bir durumda olmadığını ve enerji arzı konusunda bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da, BOTAŞ’ın her zaman tüm tüketicilerin yanında olduğunu ifade ederek, “Başta sanayicilerimiz olmak üzere tüketicilerimize minimum maliyetleri yansıtmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.