“OSBÜK EGE BÖLGE TOPLANTISI” 8 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’nün teşrifleriyle İzmir’de gerçekleştirilecek - OSBÜK - OSBÜK

“OSBÜK EGE BÖLGE TOPLANTISI” 8 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’nün teşrifleriyle İzmir’de gerçekleştirilecek

03-02-2018

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.

Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu doğrultuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle, Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan dördüncüsü; Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerimizde bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Torbalı OSB ev sahipliğinde 8 Şubat 2018 tarihinde İzmir’de yapılacak olup, söz konusu “OSBÜK Ege Bölge Toplantısı”na Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bölge Müdürünüzü davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


EK

PROGRAM