"OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı" 19 Ekim 2017 Tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün Teşrifleriyle Elazığ İlimizde Gerçekleştirilecektir - OSBÜK - OSBÜK

“OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı” 19 Ekim 2017 Tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Teşrifleriyle Elazığ İlimizde Gerçekleştirilecektir

11-10-2017

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu kısa adıyla OSBÜK; OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu doğrultuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle, Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan ikincisi; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerimizde bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle Elazığ ilimizde yapılacak olup, söz konusu “OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı”na Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bölge Müdürünüz olmak üzere OSB temsilcilerinizi davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


NOT
Katılım durumunuzu 13.10.2017 tarihine kadar OSBÜK’e bildiriniz.


EK

PROGRAM