OSBÜK BAŞKANI SAYIN MAHMUT YILMAZ'IN YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN BASIN BİLDİRİSİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK BAŞKANI SAYIN MAHMUT YILMAZ’IN YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN BASIN BİLDİRİSİ

30-03-2008

1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde, sanayinin ?lokomotif? sektör olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına ilk olarak 1962 yılında Bursa OSB?nin kurulmasıyla başlanmıştır. Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir fon ile OSB?ler kredilendirilerek teşvik edilmiş ve bu gün itibariyle toplam 64.585 hektar alana sahip 248 adet OSB tüzel kişilik kazanmıştır. Söz konusu alanı bu gün (21.01.2008) açıklanan ülkemiz nüfusuna göre değerlendirdiğimizde kişi başına ortalama 9,15 m2 OSB alanı düşmektedir. Yer seçimi kesinleşerek tüzel kişilik kazanmış 248 OSB?nin fiziki durumlarını incelediğimizde; – 28 OSB?nin yer seçimi aşamasında, – 25 OSB?nin kamulaştırma aşamasında, – 20 OSB?nin plan-proje aşamasında, – 49 OSB?nin altyapı inşaatı aşamasında, – 126 OSB?nin de işletme aşamasında, olduğu görülmektedir. Türkiye?de 2000 yılında yürürlüğe giren 4562 sayılı OSB Kanunu ile üç tip OSB kurulabilmektedir. Bunlar; – Bakanlık kredi desteği ile kurulan OSB?ler, – Bakanlık kredi desteği ile kurulmayan OSB?ler, – Özel OSB?ler (2 adet) dir. Ayrıca, OSB?ler yatırım konularına göre de, kendi içinde karma ve ihtisas olmak üzere ikiye ayrılmakta olup, bu gün itibariyle 28 adet İhtisas OSB?si mevcuttur. Ülkemizin, her geçen gün gelişen dünya devletlerin arasında lider ülke olarak 21 inci asra ?Türk Asrı? dedirtecek en önemli ve milli projelerinden biri olan Organize Sanayi Bölgelerinin cazibe merkezi haline getirilmesi için özendirici farklılıklarla donatılması ve OSB?ler dışında kontrolsüz şekilde ve tarıma elverişli alanlarda sanayi tesislerinin kurulmasının önlenmesi kadar önemli bir beklentimiz olan OSB?lerin kuruluş ve yapım süreçlerinin minimum seviyeye indirilmesi yolunda Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ?ın yaptığı çalışmalar her türlü takdire şayandır. Söz konusu çalışmalar kapsamında; yeni bir OSB?nin yer seçme işlemlerinin 5 -10 yıl, mevcut bir OSB?nin genişlemesi amacıyla yapılan yer seçme işlemlerinin de 3 – 5 yılda tamamlanmasına sebep olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılarak, yer seçme komisyonuna üye verecek kurum ve kuruluş sayısını 23?ten 9?a indiren ve kurum ve kuruluş temsilcilerine 30 gün içerisinde görüş bildirme zorunluluğu getirerek OSB yer seçimi işemlerinin 3-5 ay içerisinde sonuçlandıracağını ümit ettiğimiz yeni yönetmelik 17 Ocak 2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Söz konusu yönetmeliğin; 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince ?OSB`lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak üzere? kurulan OSB?lerin yasal ve tek sivil toplum kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak OSB Camiası adına memnuniyetle karşıladığımızı bildirir, ülkemiz için hayırlı olması dilek ve temennilerimizle, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile emeği geçen çalışma arkadaşlarına, şahsım ve OSB?ler adına teşekkürlerimi arz ederim.

Mahmut YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı