OSBÜK BAŞKAN YARDIMCISI BEKİR SÜTCÜ, ENERJİ TÜKETİCİ ZİRVESİ’NDE OSB’LERİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK BAŞKAN YARDIMCISI BEKİR SÜTCÜ, ENERJİ TÜKETİCİ ZİRVESİ’NDE OSB’LERİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

28-12-2019

OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Enerji Tüketici Zirvesi’nde OSB’lerin enerji ile ilgili sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve enerji ile ilgili tüm aktörlerin katıldığı Enerji Tüketici Zirvesinde büyük tüketiciler adına konuşan OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, 2018 yılında, Türkiye’de sanayide yaklaşık 140 milyar kWh elektrik tüketildiğini,bunun yüzde 30’una tekabül eden, yaklaşık 42 milyar kWh’ının OSB’ler tarafından kullandığını hatırlatarak “125 OSB’mizde de doğal gaz kullanılmaktadır. Sanayide kullanılan yıllık yaklaşık 12 milyar m3 doğal gazın %43 u olan 5,2 milyar m3 ü OSB’lerde tüketilmektedir. OSB’lerdeki enerji maliyetlerini aşağı çekecek yeni düzenlemeler yapılarak, Türk sanayisinin bel kemiği olan OSB’ler desteklenmeli” dedi.

İlgili kurumlardan bir çözüm bekliyoruz

OSBÜK Başkan Yardımcısı Sütcü, fiyat artışlarının en önemli sorun olduğunu dile getirerek şunları talep etti: “OSB’lerde bulunan üreticilerin maliyet hesaplaması ve üretim planlamalarını daha sağlıklı yapabilmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metod geliştirilerek, Son Kaynak Tedarik Tarifesi bileşenleri içerisinde yer alan YEKDEM maliyet yükünün kaldırılması, Enerji Fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların giderilebilmesi için, Ulusal Tarife benzeri 3 aylık 6 aylık periyotlarda sabit fiyat belirlenmesi, oluşacak olan artı veya eksi yönlü farkların bir sonraki dönemde düzeltme yapılarak uygulanması veya doğal gaz tarife yapısı benzeri OSB tarifesinin tarife tablolarında yer alması”

SCADA kurulması ile ilgili süre 2020 yılı sonuna kadar uzatılmalı

Sütcü sözlerine şu şekilde devam etti:“Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre elektrik üretim tesislerinin aktif ve reaktif güç bilgilerinin OSB’lerin kuracağı SCADA Merkezi tarafından TEİAŞ SCADA merkezine aktarılması zorunluluğu bulunmaktadır. SCADA kurulması ile ilgili süre 2017 yılı sonunda dolmuştur. Talebimiz, OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin içinde bulunduğu durum ve bütçe temini dikkate alınarak, sürenin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması ve Organize Sanayi Bölgelerimizde, lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında başvurularda meydana gelen artışlar sebebiyle bazı OSB Müdürlüklerinde toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “İletim Sistemine Bağlantı Esasları” başlıklı 33. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen 50 MW üst limitine ulaşmıştır. Bu nedenle yeni bir elektrik üretim tesisi başvurularına TEİAŞ tarafından olumlu görüş verilememektedir. Bu kapsamda, OSB’lerde artan enerji maliyetleri ile yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasının cazip hale getirilebilmesi için Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Elektrik Şebeke Yönetmeliği belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızdan, EPDK ve BOTAŞ gibi ilgili kurumlardan mutlaka bir çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.