OSBÜK 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 24.12.2011 TARİHİNDE RİXOS OTEL'DE YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 24.12.2011 TARİHİNDE RİXOS OTEL’DE YAPILDI

26-12-2011

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 24 Aralık Cumartesi saat 11.00’de Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı OSBÜK üyesi OSB’lerden gelen yüzden fazla temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.
2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi gereğince, toplantıyı yönetmek ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan AYDIN, Divan Başkan Vekilliğine Kayseri OSB temsilcisi Sayın Hasan KARAMAN, Katip Üyeliğe Bursa TSO OSB temsilcisi Sayın Haluk HISIMCIL oy birliğiyle seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR’in toplantının amacı ve
• Yönetim Kurulu olarak öncelikle OSB’leri ve OSB Yöneticilerini daha yakından tanımak, yerel ve özel sorunlara daha vakıf olmak amacıyla asgari ayda bir yapılması zorunlu olan Yönetim Kurulu Toplantılarının Ankara yerine her ay bir OSB’de yapılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda;
– 20 Temmuz 2011 tarihinde KOCAELİ-GEBZE VI.(İMES) MAKİNA İHTİSAS OSB’ de
– 20 Ağustos 2011 tarihinde KONYA OSB’ de
– 21 Eylül 2011 tarihinde EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ve KEMALPAŞA OSB’ de,
– 22 Ekim 2011 tarihinde MERSİN TARSUS OSB’ de son derece faydalı Bölge Toplantıları yapıldığı ve bu uygulamaya bundan sonra da devam edileceği, .
• Geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi yapılan OSB ENERJİ ZİRVESİ’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 26 Kasım 2011 tarihinde Girne de;
– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Derviş EROĞLU,
– Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir ATALAY
– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ,
– T.C. Lefkoşe Büyükelçisi Sayın Halil İbrahim AKÇA,
– KKTC’nin 4 sayın Bakanı ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı,
– TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve 4 Milletvekili,
– TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU,
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Ramazan YILDIRIM,
– EPDK Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ ve 6 Kurul üyesi,
– TPAO, Enerji İşleri ve BOTAŞ Genel Müdürleri,
– Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 600 den fazla katılımcının iştiraki ile yapıldığı ve ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Lefkoşa Büyükelçimiz makamlarında ziyaret edilerek OSBÜK, OSB’ler ve genel ekonomik konularda görüş alışverişinde bulunulduğu,
• OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Üyelerinin koordinatörlüğünde 9 başlıkta Teknik Çalışma Komiteleri kurularak tabanda tüm OSB’lerin enerji, çevre ve imar v.s. ile ilgili sorunlarının çözümüne inilmesi hedeflendiğini,anlatan açılış konuşmasından bilgi alındı.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR’in açılış konuşmasını müteakip gündem maddelerine geçildi ve Yönetim Kurulunun OSBÜK Kuruluş Protokolü değişikliği önerisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu genel kurulda; 04.08.2011 tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile OSB Uygulama ve Yönetmeliğinin 164 ncü maddesindeki OSBÜK Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayılarının 9’dan 11’e yükseltilmesi sebebiyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 21.09.2011 tarih ve 1621 sayılı oluru çerçevesinde; OSBÜK’ün 2013 yılının ilk altı ayı içinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen 9 asıl ve 9 yedek Yönetim Kurulu üye sayısını 11’e tamamlamak amacı ile 2 asıl ve 2 yedek Yönetim Kurulu Üyesinin seçimine geçildi.
OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2 asıl üyeliğe İstanbul İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat TUNALI ve Kocaeli Gebze VI. (İMES) OSB Başkanı Süheyl ERBOZ ve 2 yedek üyeliğe Çankırı Şabanözü OSB Başkanı Ali ÇAPÇI ile Mustafa Kemal Paşa Mermerciler OSB’den Zafer BEYAZ’ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden teklif açık oylama ve oy birliği ile kabul edildi. Seçimi müteakip söz alan asil ve yedek üyeler; Genel Kurula teşekkür ettiler. Söz alan İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer ÜNSAL; OSB Yönetim Kurulu Kararı ile kendisinin de aday olmak üzere Ankara ya geldiğini ancak burada gördüğü manzara karşısında İstanbul OSB’lerinin birlik ve beraberliği adına adaylıktan feragat ettiği bildiren konuşması Genel Kurul tarafından coşku ile alkışlanarak genel kurulun büyük takdirini topladı.
Gündemin Dilek ve Öneriler Maddesinde söz alan İzmir Aliağa temsilcisi Atilla ÜNER; OSB’lerin illerin gelişmişlik sıralamasına göre teşvik edilmesinden Bölgelerinin büyük zarara uğradığından bahisle, bundan sonraki düzenlemelerde OSB’Ler arası farklılık yaratacak teşviklerden kaçınılması yönünde Yönetim Kurulunun girişimlerde bulunmasını belirtti.
Toplantının kapanmasını müteakip yapılan yemek ikramını müteakip kendi arasında toplantı yapan 11 üyeli OSBÜK Yönetim Kurulu OSB Uygulama Yönetmeliği gereği Bursa TSO OSB Temsilcisi Sayın İlhan PARSEKER ve Gaziantep OSB Temsilcisi Sayın Cahit NAKIBOĞLU’ nu Başkan Yardımcısı olarak seçti.
Normal şartlarda Haziran 2013 ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapacak 11 kişilik yeni OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri;
Sıra No Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği OSB
1 M. Nurettin ÖZDEBİR Başkan ASO 1. OSB
2 İlhan PARSEKER Başkan Yardımcısı Bursa TSO OSB
3 Cahit NAKIBOĞLU Başkan Yardımcısı Gaziantep OSB
4 Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Üye Konya OSB
5 Ahmet HASYÜNCÜ Üye Kayseri OSB
6 İsmail KADIOĞLU Üye Konya OSB
7 Bekir SÜTCÜ Üye Adana Hacı Sabancı OSB
8 Mustafa YAĞLI Üye Çorum OSB
9 Hakkı ATAROĞLU Üye Torbalı OSB
10 Süheyl ERBOZ Üye Kocaeli Gebze VI (İmes) OSB
11 Nihat TUNALI Üye İkitelli OSB

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5