OSBÜK 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 16-24 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 16-24 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR

01-12-2011

OSBÜK Yönetim Kurulu 04.08.2011 tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”nin OSB Uygulama Yönetmeliği’nin OSBÜK ile ilgili 164. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısında değişiklik yapması sebebi ile “OSBÜK 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı” nın, söz konusu yönetmeliğin 147nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve adreslerde yapılmasına karar vermiştir.
Bu sebeple; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 154. maddesi gereğince, “Temsilci İkametgah” bilgilerinin 12.12.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar OSBÜK’ e yazılı olarak bildirilmesi ve OSBÜK Üyesi OSB’lerin Genel Kurul Temsilcilerinin toplantıya katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir temsilci sadece diğer temsilci üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edilebilir.
TOPLANTININ TARİHİ VE YERİ:
-OSB Uygulama Yönetmeliğin 155 nci maddesi gereğince üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması gereken birinci oturumu;16 Aralık 2011 Cuma günü saat 10:00 da, Tunus Caddesi No: 5/6 Bakanlıklar-ANKARA adresinde bulunan OSBÜK Merkezinde,
-Birinci oturumda gerekli çoğunluğun bulunmaması halinde nisap aranmaksızın yapılacak ikinci oturumu; 24 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 1100 de Rixos Otel Atatürk Bulvarı No:183 Kavaklıdere-Ankara adresinde
yapılacaktır.

EKLER;
1-GÜNDEM
2-OSBÜK KURULUŞ PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
3-OSBÜK 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TEMSİLCİ LİSTESİ
4-VEKALATNAME

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4