OSBÜK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 5 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ, TOBB KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 5 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ, TOBB KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR

18-06-2019

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin “Genel Kurul” başlıklı 83’ncü maddesi gereği, Kuruluşumuzun 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

TARİHİ VE YERİ:

a) 17. Genel Kurul Üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması şartı olan ilk toplantı 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 1000’da, TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Dumlupınar Bulvarı No: 252 Çankaya Ankara adresinde bulunan “OSBÜK Merkezi”nde,

b) Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı;

5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 1430’da, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle” Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya Ankara adresinde bulunan “TOBB Konferans Salonu”nda yapılacaktır.

Bu sebeple; OSBÜK Temsilcilerini şuana kadar bildirmeyen OSB Yönetimlerimizden, Müteşebbis Heyet/Genel Kurul Kararları beklenmektedir.

 

OY HAKKI VE TEMSİL:

Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Mevzuat gereği Vekaleten Genel Kurula katılım olmayacaktır.

Gündem

Genel Kurul Temsilci Listesi