OSBÜK 1. OSB EĞİTİM ZİRVESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK 1. OSB EĞİTİM ZİRVESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

10-10-2012

Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Dinçer ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün onur konuğu olarak katıldıkları “ OSBÜK I. OSB Eğitim Zirvesi” 06-07 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Reel sektörün en önemli sorunlarından birisi olan nitelikli eleman temini konusunda yapılan girişimlerimiz sonucu, 04/07/2012-6353 sayılı kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik yapılarak “Organize Sanayi Bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere eğitim öğretim desteği” yapılabileceği hükmünün yasalaşarak yürürlüğe girdiği malumunuzdur.
OSB’ler ve katılımcıları için son derece önemli ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren söz konusu görev ve yetkilerin; minimum maliyet ve azami verimlilik sağlanarak kullanılması ve OSB’ler için yeni bir alan olan mesleki ve teknik eğitim konusunda bilgi edinilmesi, sorunların tespit edilerek yetkililere ulaştırılabilmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenen “I. OSB Eğitim Zirvesi” ne; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün onur konukları olarak katılmış ve açılış programında birer konuşma yapmışlardır.
Zirve açılış konuşmalarını müteakip; her iki Bakan tarafından “Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü” imzalanmıştır.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı Zirve’ye; Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa ELİTAŞ, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR, Erzincan Valisi Sayın Selman YENİGÜN, Çorum Valisi Sayın Sabri BAŞKÖY, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Emin ZARARSIZ, Bilim, Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Yaşar ÖZTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet KÜÇÜK ve Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı Sayın Tunay ALKAN, Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Sayın Ali Edip BUDAN, Kütahya Gediz Kaymakamı Sayın İsmail ÇORUMLUOĞLU, Uşak Karahallı Kaymakamı Sayın Sinan ASLAN, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Sayın Tuncay AKKOYUN, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU ile Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer SARIOĞLU olmak üzere çok sayıda OSB Başkanı ve Bölge Müdürü katılmıştır.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan, OSB Üst Kuruluşu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR özetle;
Sektörün içinde olmadığı mesleki eğitimin başarıya ulaşamayacağını, ülkelerin gücü ve saygınlığının temel olarak insan kaynağı, bu kaynağın niteliği, teknolojiye hakimiyeti ve üretim gücü ile oluştuğunu ifade etti. Türkiye’nin 74 milyonluk genç ve dinamik nüfusuyla dünyadaki şanslı ülkelerden birisi olduğunu, ancak bunun iyi değerlendirilemediğini söyleyen ÖZDEBİR, özellikle 80’li yıllarda ve sonrasında imam hatip okulları bahane edilerek mesleki eğitimin önünün tıkandığını ve toplumdaki imajının düşürüldüğünü belirtti.
Meslek liseleri adına önemli bir gelişmenin de 04.07.2012 tarihli ‘Torba Yasa’daki 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nda yapılan düzenleme olduğunu belirten ÖZDEBİR, “Sektörün içinde olmadığı mesleki eğitim başarıya ulaşamaz. Günümüzde yaşanan teknoloji yarışını en iyi, acımasız rekabetle hayatta kalma mücadelesi veren işletmeler takip etmektedir. Bunun içindir ki bu kanunla OSB’lerde meslek liselerinin kurulmasının önü açılmıştır. Bununla da kalınmayarak OSB’lerin kendi açacakları okullara, ilgili alanın bakanlıkça olan maliyetinin 1,5 katına kadar katkı verilecektir” dedi.
Zirve’nin onur konuklarından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ise yaptığı konuşmasında; “Türkiye de üniversite sanayi işbirliğine verdiğimiz önem gibi mesleki eğitiminde çok önemli olduğuna her zaman vurgu yapılır ama konuşulduğu kadar önemsenmez. Biz bazen şu konu çok önemlidir diye konuşuruz ama önemli dediğimiz kadar önem vermeyiz, iş yaparken öyle olmuyor. Şimdi artık iş yaparken de önem vermeliyiz. Madem mesleki eğitim önemli o zaman sanayi ve mesleki eğitim arasında doğrudan bir ilgi kurulması ilişki kurulması sanayinin sanayicinin elini taşın altına koyması işin içine girmesi işbirliği derken okul yapmakla bir iş birliği değil şöyle işbirlikleri oluyor; Sen bize okul yap biz de öğretmenini koyalım. Gerekirse okula senin adını verelim. Bizim okul ihtiyacımız karşılansın senin de adın ölümsüzleşsin. Tamam bunlarda güzel işbirliği ama çok yüzeysel daha derinlemesine bir işbirliğine ihtiyacımız var. Üniversite sanayi işbirliği de aynı rektörler sanayiciye sen bize bir fakülte yap fakülteye senin adını verelim, hatta sana birde fahri doktora verelim. Alsana üniversite sanayici işbirliği artık sanayicinin risk alması lazım” dedi.
Eğitim Zirvesinin diğer bir onur konuğu olan, Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER ise yaptığı konuşmasında; “Mesleki eğitimde bir sıçramaya yapacaksak, özel sektörün bu sürecin kıyısında değil tam içinde yer alması gerekmektedir” diye konuştu.
Dinçer, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinde en temel unsur olduğunu belirterek, bilgi ve teknoloji ile mesleklerdeki hızlı değişimin, eğitim yaklaşımı ve beklentilerini sürekli gözden geçirilmesini gerektirdiğini ifade ederek, “Bu zirve, işbirliğimizi güçlendirecek olması bakımından önemli bir adımdır. Değerli katılımcılarla nüfusumuzu, girişimci, yenilikçi, yaratıcı işgücüne dönüştürmenin yollarını tartışacağız. Nitelikli mesleki ve teknik eğitim için kurumlara ne tür sorumluluklar düşüyor, sektörün bizden beklentileri kadar Bakanlık olarak bizim de sektörden beklentilerimiz nelerdir? Süreçte ne tür sıkıntılar yaşıyoruz? Bu sıkıntıların aşılması konusunda ne tür iş birliklerine gidebiliriz, gibi birçok sorun için ortaya konulacak çözüm önerileri hepimize yol gösterecektir” dedi.
Programın iki onur konuğu olan bakanlarımıza OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR tarafından zirve anısına hediye takdim edildi.
Program gereği yapılan panelde;
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Yaşar ÖZTÜRK,
– Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,
– ENKA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Alpaslan TANSUĞ,
– Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, Sayın Savaş M. ÖZAYDEMİR,
– ASO Teknik Koleji Müdürü, Sayın Mustafa DAŞÇI
– ASO 1. OSB OSEP Proje Müdürü, Sayın Aydın TÜRKOĞLU,
Tarafından sektörün genel değerlendirmesi yapıldı ve mesleki eğitim konusunda güzel örnekler sunuldu.
Programın öğleden sonraki bölümünde ise, Çalıştay Toplantıları ve Raporların Hazırlanması kısmına geçildi. Katılımcılar 5 erli guruplara ayrılarak 5 ayrı çalıştay salonunda toplantı yaptılar. Yapılan toplantılarda her çalıştay gurubu farklı bir konuyu paylaştı,
– Bir No.lu çalıştay, Sanayi sektörünün mesleki eğitimden beklentileri ve katkıları, konusu ile çalıştay başkanlığını Sayın Doç. Dr. Ertan ÖZENSEL,
– İki No.lu çalıştay, Yatırım ve işletme giderlerinde Devlet destekleri, teşvikler ve sürdürülebilir gelir kaynakları, konusu ile çalıştay başkanlığını Sayın Ali İhsan KARAMANLI,
– Üç No.lu çalıştay, Okul sanayi işbirliği ve alternatif eğitim modelleri, konusu ile çalıştay başkanlığını Sayın Süheyl ERBOZ,
– Dört No.lu çalıştay, Eğitim müfredatı ve eğiticilerin eğitimi, (İşbaşı eğitimi, mesleki gelişim eğitimi, yöneticilerin eğitimi, meslek edindirme eğitimi, bireysel gelişim ve beceri arttırma eğitimi v.s.) konusu ile çalıştay başkanlığını Sayın Refik SARGIN,
– Beş No.lu çalıştay, Eğitim çağı dışındakilerin, meslek edinmesi, geliştirmesi ve değiştirmesi, konusu ile çalıştay başkanlığını Sayın İsmail KADIOĞLU yaptılar.

Programın ikinci gününde ise yapılan çalıştayların raporları çalıştay başkanlarınca katılımcılara sunularak, OSBÜK aile fotoğraflarının çekilmesi ve Eğitim Zirvesi’ninde OSBÜK’ün gerçekleştirmiş olduğu yoğun katılımlı Çevre ve Enerji zirveleri gibi gelenekselleştirilmesi kararlaştırılarak toplantı sona erdi.
EK: FOTOĞRAFLAR, YAPILAN SUNUMLAR, ÇALIŞTAY RAPORLARI

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12
Dosya 13
Dosya 14