OSB'NİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR! - OSBÜK - OSBÜK

OSB’NİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR!

30-03-2008

10.10.2007 Tarih ve 26669 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB’nin Elektrik Piyasası Faaliyetlerime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te onaylı sınırları içerisinde dağıtım faaliyetini sürdürmekte olan OSB; OSB Dağıtım Lisansı almak üzere 31.12.2007 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunur? ibaresi Geçici 6. Madde ile eklenmiştir.
http://rega.basbakanlik.gov.tr