OSB'LERİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!

30-12-2013

Anayasa Mahkemesi’nin 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5 Maddesindeki “yapabilen veya“ sözcükleri ile Geçici 11. Maddesini iptal eden kararı 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 28.12.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2