OSB'LERİN ARSA DEĞER TESPİT KOMİSYONLARINDA YER ALMASINI YASALAŞTIRAN VUK 72. MADDESİ İÇİN GEREKLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERİN ARSA DEĞER TESPİT KOMİSYONLARINDA YER ALMASINI YASALAŞTIRAN VUK 72. MADDESİ İÇİN GEREKLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

07-07-2009

Emlak Vergisine esas arsa ve arazilerin asgari değerini tespit eden komisyonlarda OSB’lerin temsil edilememesi sebebiyle, OSB arsa değerlerinin bulundukları şehrin en kıymetli arsalarına eşdeğer tespit edilmesi sonucunda OSB katılımcılarının yüksek vergi ödemelerine çözüm bulmak amacıyla OSBÜK’ ün girişimleri sonucu Maliye Bakanlığı talebi olumlu karşılamış ve yine devam çalışmalar sonucu 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5904 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 21. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 72 nci maddesi ilişikte sunulduğu şekli ile değiştirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’ nun 72 nci maddesindeki “takdir komisyonlarına OSB temsilcilerinin de katılması” hükmünün uygulanabilmesi için çalışmalar devam etmiş ve ilişikte sunulan Maliye Bakanlığının Emlak Vergisi Kanununun İç Genelgesininn biran önce yayımlanması girişimleri sonuç vermiş ve 06.07.2009 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.66/6650-150-065075 sayılı T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ yayımlanmıştır.

Bölgenizinde acilen Komisyon Başkanlığını yürütecek Belediye Başkanlığına yazılı talepte bulunarak, kurulacak komisyonlara katılmak istediğini bildirmesi gerekli ve faydalı görülmektedir.

Dosya 1
Dosya 2