OSB'LERE 'KDV' İSTİSNASI GELİYOR - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERE ‘KDV’ İSTİSNASI GELİYOR

30-03-2008

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ?Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı?nın görüşülmesi sırasında verilen ?Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile bunlara ilişkin elektrik, gaz, buhar ve su gibi altyapı hazırlama hizmetleri 01.06.2005 – 31.12.2007 tarihleri arasında Katma Değer Vergisinden müstesnadır? şeklindeki önergenin Komisyon tarafından kabul edilmesi sonucu, 3065 sayılı KDV Kanununa Geçici 25. maddenin eklendiği öğrenilmiştir. İlk planda çok olumlu beklenen ve arzu edilen bir düzenleme şeklinde görülen söz konusu düzenlemeyi değerlendiren OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent KOŞMAZ, çok sayıdaki basın temsilcilerinin sorularına karşılık yazılı açıklama yapmıştır.

Dosya 1