OSB'LERE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERME YETKİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERME YETKİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

30-03-2008

5272 sayılı Belediye Kanunu?nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine yeniden hazırlanan Belediye Kanunu Tasarısı 08 Haziran 2005 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek Genel Kurul?a sunulmuştur. Söz konusu Kanun Tasarısının; 14. maddesinin sonunda bulunan ?12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır? hükmü ile 5272 sayılı Kanunda bulunan OSB?lerin yetkileri korunmuştur. Ayrıca, Belediyeler Kanununun Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler başlıklı 85. maddesinin (h) bendi ile 4562 sayılı OSB Kanunun 4. maddesinin 6. fıkrası ?Yürürlüğe giren mevzii imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.? şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu kanun 3 Temmuz 2005de TBMMde kabul edildi ve 13 Temmuz 2005de Resmi Gazetede yayımlanarak (5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU?NUN 85/h. MADDESİ İLE 4562 SAYILI OSB KANUNUNUN 4. MADDESİNİN 6. FIKRASINI DEĞİŞTİREN HÜKMÜ İLE)yürürlüğe girdi. OSBÜK

Dosya 1