OSB'LERE ELEKTRİK ÜRETME ve DAĞITIM YETKİSİ VEREN 5398 SAYILI KANUN 21.07.2005 TARİH ve 25882 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI... - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERE ELEKTRİK ÜRETME ve DAĞITIM YETKİSİ VEREN 5398 SAYILI KANUN 21.07.2005 TARİH ve 25882 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI…

30-03-2008

RESMİ GAZETE: 21.07.2005 TARİH VE 25882 SAYI KANUN NO: 5398 KABUL TARİHİ:03.07.2005 MADDE 21. ? 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına (g) bendi eklenmiştir. g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; onaylı sınırları içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili organlarının kararı ile yapar. Organize sanayi bölgeleri katılımcıları, OSB yetkili organlarının kurduğu şirket çerçevesinde serbest tüketici sayılır. Ancak kurulan şirket, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır. Organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞa devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı bedelle OSBlere devir edilir.