“OSB’LERDE SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI” ANKARA’DA YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

“OSB’LERDE SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI” ANKARA’DA YAPILDI

29-07-2019

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen “OSB’lerde SCADA Kontrol Merkezleri Toplantısı” Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri İletişim Sistemi” başlıklı 29’uncu maddesinin 7.8. ve 9’uncu fıkraları, dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin veri iletişimine ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Aynı Yönetmeliğin “SCADA Kontrol Merkezleri” başlıklı Geçici 3’üncü maddesi ise, “29’uncu madde uyarınca kurulması gereken SCADA kontrol merkezlerinin, 31.12.2017 tarihine kadar elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri tarafından işletmeye alınması zorunludur.” hükmüne haizdir.

Önceki yapılan istişare toplantısında gündeme gelen belirsiz hususlar EPDK ve TEİAŞ ile yazışmalar sonucunda açıklığa kavuşturularak,  yöntemlerle ilgili yaklaşık fiyat çalışması yapılmıştır.

Bu kapsamda, konunun değerlendirilmesi ile izlenecek yol ve yönteme yönelik toplantıya, OSBÜK Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programda konuşan Ardıç “sanayimizin üretimimizin ana girdisi olan enerjinin üretimi, tedariki, dağıtımı ve fiyatlandırılması bunlara dair alınan kararlar ve uygulamaları bunların etkileri ve sonuçları ülkemiz gündeminde her zaman önemli bir yer tutmakta ve tartışılmaktadır. Bu nedenle enerji sektöründeki gelişmeler OSBÜK Yönetim Kurulumuzca da devamlı izlenmekte ve değerlendirmektedir” dedi.

OSBÜK Genel Sekreter V. Serkan Ata, OSBÜK Enerji Müşaviri Memet Arslan, OSBÜK Bilgi İşlem Müşaviri Şadan Tuğtekin, OSBÜK SCADA Komisyonu Üyelerinden OSTİM OSB Enerji Birimi Müdürü Turgut Tunç, Eskişehir OSB Enerji Birimi Müdürü Ali Erdağ’ın katıldığı panelde; yapılan yaklaşık SCADA alternatif kurulum maliyetleri çalışmaları OSB temsilcileriyle paylaşıldı. Gerek kurulum, gerekse maliyetle ilgili sorular komisyon üyeleri tarafından cevaplanarak, sürece yönelik yol haritası belirlendi.