“OSB’LERDE SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI” 10 NİSAN 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAK - OSBÜK - OSBÜK

“OSB’LERDE SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI” 10 NİSAN 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAK

05-04-2019

Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri İletişim Sistemi” başlıklı 29’uncu maddesinin 7.8. ve 9’uncu fıkraları, dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin veri iletişimine ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Aynı Yönetmeliğin “SCADA Kontrol Merkezleri” başlıklı Geçici 3’üncü maddesi ise, “29 uncu madde uyarınca kurulması gereken SCADA kontrol merkezlerinin, 31/12/2017 tarihine kadar elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri tarafından işletmeye alınması zorunludur.” hükmüne haizdir.

Bu kapsamda, konunun değerlendirilmesine yönelik 10 Nisan 2019 tarihinde Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda bir toplantı yapılacaktır.

Bünyesinde her türlü elektrik üretim santrali bulunan OSB’lerimizin davet edildiği toplantıya, katılmak isteyen ilgili personelinizin katılım durumunun 9 Nisan 2019 tarihine kadar info@osbuk.org.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.


 

TOPLANTI:
Tarihi     : 10 Nisan 2019
Saati      : 13.30-17.00
Yeri         : Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu
Adresi    : Atatürk Bulvarı No: 193 Kavaklıdere / Ankara