OSBLERDE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ KURULMASI HAKKINDA... - OSBÜK - OSBÜK

OSBLERDE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ KURULMASI HAKKINDA…

30-03-2008

03/01/2004 tarihinde ?OSB?lerde Ortak Sağlık Birimi Kurulması Yasalaştı? konulu haberde, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında ki Yönetmelik ile OSB?lerin Ortak Sağlık Birimi kurarak hem tasarruf etmiş olacakları hem de her işyerlerinin ayrı ayrı hekim bulundurma zorunluluğunun ortadan kalkmış olacağı ifade edilmiştir. Ancak yapılan araştırmalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu?nun 180. maddesi değişmeden bunun mümkün olmadığı, burada kast edilenin 50 işçinin altında işçi çalıştıran işyerlerinin ister OSB?lerde yer alsın ister OSB dışında olsun bir araya gelerek ve masrafları kendilerine ait olmak üzere Ortak Sağlık Birimi kurabileceği ya da kurulmuş olanlara ortak olabileceği yönündedir. Bütün sanayi tesisleri için geçerli olmak üzere 50 işçinin üzerine çıkıldığı takdirde işyeri hekimi bulundurma görevi hali hazırda yasal bir zorunluluk olarak devam etmektedir.