OSB’LERDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

03-09-2019

 

OSB’lerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Eğitimi 9 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kamu-özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde çalışanların, alt işveren çalışanlarının, tedarikçilerin ve tedarikçi çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlayan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği malumunuzdur.

Bahse konu kanun doğrultusunda, tüm OSB’ler istihdam ettikleri çalışanlar başta olmak üzere iletişim içinde oldukları tüm kişilere ait işledikleri kişisel veriler için “Veri Kayıt Envanteri” oluşturmaları ve kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemeleri, güvende tutmaları, saklama sürelerini belirlemeleri ve süresi dolan verileri imha etmeleri, yok etmeleri ya da anonim hale getirmeleri gerekmektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla 50’den fazla işçi çalıştıran ya da yıllık bilanço toplamı 25 milyondan fazla olan işyerleri, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)  30 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt olmak zorundadırlar.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili idari para cezası yaptırımları belirlenmiştir.

Bununla birlikte, tüm veri sorumlularının çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması için KVKK eğitimine tabi tutmaları, Kişisel Veri Koruma Ve İşleme Politikası ile Veri Saklama Ve İmha Politikası oluşturmaları gerekmektedir.

Veri sorumlusu, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise, söz konusu tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak veri sorumlusu ile veri işleyenin müştereken sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Bölgelerimizde uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla “OSB’lerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Eğitimi” düzenlenmesine karar verilmiş olup, eğitime katılmak isteyen temsilcinizin aşağıda bulunan Elektronik Katılım Formunu doldurarak 06.09.2019 tarihine kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

1- Davet Yazısı

2- Elektronik Katılım Formu

 

EĞİTİM

Tarihi   : 09 Eylül 2019 Pazartesi

Yeri     : TOBB Sosyal Tesisler Konferans Salonu

Saati     : 14.00-17.00

Adresi  : Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya / Ankara