“OSB’LERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMALARI EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

“OSB’LERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMALARI EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22-07-2018

Bilindiği üzere; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’nin 5/6/2018 tarih ve 30442 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bu kapsamda OSB’lerimiz tarafından talep edilen “OSB’lerde KDV İstisnası Uygulamaları Eğitimi” Gelir İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliğinde 20.07.2018 tarihinde Ankara Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç; OSBÜK’ün koordinasyonunda birbirinden farklı eğitim programlarını OSB’lerimizle birlikte sistematik bir şekilde devam ettireceklerini ifade etti.

OSBÜK Yeminli Müşaviri Ali Yerli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen program, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Muhammet Ali Ayaz’ın “Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin inşasına İlişkin KDV İstisnası” sunumuyla devam etti. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Uzmanı Selim Erdoğan “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” konusunda katılımcıları bilgilenderirken, program interaktif soru cevap bölümü ile devam etti.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren OSBÜK Genel Sekreter V. Serkan Ata, OSBÜK’ün gerçekleştireceği faaliyetleri ve kurumsal çalışmalara değinerek, eğitim programına gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti. Eğitim sonunda, OSBÜK aile fotoğrafı çekilerek, katılımcılara sertifika verildi.

Programa; OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, OSBÜK Genel Sekreter V. Serkan Ata, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Muhammet Ali Ayaz, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanı Ferit Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Mühendis Adnan Yüksel, Uzman Selim Erdoğan, Nur Şahin, Filiz Usta, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Şube Müdürü Aylin İnan, Ziraat Mühendisleri Yaşar Yeşilyurt, Ekrem Savaş ve çeşitli OSB’lerimizden Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü ve Muhasebe sorumlusu katılım sağladı.