OSB’LERDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

22-11-2013

Anayasa Mahkemesinin resmi web sitesinde yayınlanan Mahkeme Kararları özet bilgilerinden; 31 Ekim 2013 tarihinde alınan kararlardan birisi ile, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Nitelikleri” başlıklı 5 nci maddesinde geçen “YAPABİLEN VEYA” sözcükleri ile Geçici 11 nci maddesinin iptal edildiği öğrenilmiştir.

Söz konusu kararın Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen iptal kararı sonrası 4562 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının; “OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.” şekline dönüştüğü tespit edilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ler için son derece önemli bir gelişme olan bu hususun değerlendirilmesi amacı ile OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu OSBÜK Yönetim Kurulu 22 Kasım 2013 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.

Söz konusu davet üzerine 22 Kasım 2013 tarihinde toplanan OSBÜK Yönetim Kurulu konunun uzmanı hukukçu ve akademisyenlerin görüşleri ışığında konuyu bütün yönleri ile ele alarak değerlendirmiştir.

İptal kararı sonrası 4562 sayılı Kanunun 5/1 maddesine bakıldığında OSB’lerin kamulaştırma yetkisi kaldırılmış, ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vereceği kamu yararı kararı çerçevesinde yaptırma yetkisi saklı tutulmuştur. Bu durum; kamulaştırma yapacak OSB’lerin, kamu yararı kararı sonrası, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurarak kamulaştırmamızı yapabilir misiniz ricasında bulunmalarını gerektirmektedir.

Bu güne kadar “Tek Durak Ofis” olma yönünde büyük mesafeler kazanmış bulunan OSB’lerin kamulaştırma için tabiri caiz ise kapı kapı gezmesi işlerin önemi, aciliyeti ve maliyeti açısından uygun mütalaa edilmemiştir.

Bu sorunun giderilmesi amacıyla yapılan enine boyuna değerlendirilmeler sonucu; Yönetim Kurulumuzca tespit edilen öneriler toplantıyı müteakip makamında ziyaret edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM’a sunulmuş ve konu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın YILDIRIM; ziyaret ve yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ve söz konusu raporun önümüzdeki günlerde değerlendirilerek OSB’lerin söz konusu sorununa en uygun çözümün bulunacağını belirtmişlerdir.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4