OSB'LERDE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LERDE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

30-03-2008

Resmi Gazete’nin 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı nüshasında yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun göre yayımlanmış bulunan ?Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik? in bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik değişikliği 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliğinin eski ve yani hallerini gösterir tablo ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1