OSB'LER,BOTAŞ'IN DOĞAL GAZ TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA DA TOPLANIYOR - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LER,BOTAŞ’IN DOĞAL GAZ TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA DA TOPLANIYOR

30-03-2008

BOTAŞ’ın; 1989 yılından beri bölge içi dağıtım şebekesini kendi olanakları ile tesis ederek, gaz bedelini toptan ödeyen ve buna karşılık BOTAŞ’ın ıskontolu doğal gaz tarifesinden yararlanan Organize Sanayi Bölgelerinin ıskonto oranını %3’den %1’e düşüren kararı, OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren sanayiciler tarafından infialle karşılanmıştır. OSB’lerin yaklaşık 300 Milyon YTL lik yatırım yapmasına, dağıtım hizmetleri için gerekli personel ve teknik donanım tesis etmesine ve bütçelerini %3’lük ıskonto oranına göre düzenlemesine karşılık BOTAŞ’ın önceden bilgi vermeksizin tek taraflı bir kararla 01.03.2008 tarihinde yayımladığı tarife ile OSB’lerin ıskontosunu %1 gibi son derece düşük bir orana indirmiştir. OSB Üst Kuruluşu, yaklaşık bir aydır çeşitli girişimler ve itirazlara rağmen BOTAŞ’ın kararından vazgeçmemesi üzerine ortak hareket birlikteliği sağlamak amacı ile Ankara’da 27.03.2008 Perşembe günü saat 10:30 da TOBB Toplantı Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ yetkilileri ile BOTAŞ abonesi OSB Başkanlarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir. OSBÜK Genel Sekreterliği