OSB’LER YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LER YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

17-08-2021

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde OSB’lere yönelik Yeşil Mutabakat Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği’nin pek çok alanda hedef koyarak hayata geçirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırladı ve konu ile ilgili Eylem Planı’nı yayınladı. Ticaret ve sanayi alanları başta olmak üzere pek çok sektörü yakından ilgilendiren, Yeşil OSB, karbon kaçağı, yenilebilir enerji, sürdürülebilir gıda sistemi gibi farklı konuları içerisinde barındıran Yeşil Mutabakat Eylem Planı için de organize sanayi bölgelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Eylem planı 9 ana başlık, 81 eylemden oluşuyor
Online yapılan toplantıda Ticaret Bakanlığından Ceren Fırat, Yeşil Mutabakat Eylem Planı hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda Türkiye’nin yeşil dönüşümü için yol haritası oluşturma ve tüm kurumlarla ortak mutabakat sağlanarak eylem planı hazırlandığını aktaran Fırat, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ülkemizi etkileyecek 8 ana başlık ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri içeren 1 başlık olmak üzere 9 ana başlıkta tüm Bakanlıklarımız tarafından uygun görülen 81 eylemi içeren plan hazırlandı. Eylem Planı’ndaki başlıklarımız Avrupa Yeşil Mutabakatı başlıklarına paralel hazırlandı. Bu başlıklar ve içerdikleri eylemleri ise Sınırda Karbon Düzenlemesi başlığında 6 eylem, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi başlığında 22 eylem, Finansman başlığında 11 eylem, Temiz, Ekonomik Güvenli Enerji Arzı başlığında 5 eylem, Sürdürülebilir Tarım başlığında 11 eylem, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım başlığında 10 eylem, Diplomasi başlığında 3 eylem, İklim Değişikliği ile Mücadele 11 eylem, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme başlığı altında 1 eylem olarak sıralamak mümkün” dedi.

 

Sanayi ürünlerinin Yeşil Mutabakatta karşılaşabileceği konular anlatıldı
Sunumda sanayi ürünlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile karşılaşabileceği hususları aktaran Fırat, “Yeşil Dönüşüm için uygun finans kaynaklarının temini, temiz enerjiye erişim, Ar-Ge ve geri dönüşüm teknolojilerine erişim, Yeşil nakliye imkanlarından faydalanılması, her bir ürün grubu için üretimde karbon salınımının ölçüm, sertifikasyon ve verifikasyonu, döngüsel ekonomi ile uyumlu olarak girdi atıklarının yeniden üretime kazandırılması, diğer atıkların dönüşümünün sağlanması, kimyasallarda AB’nin kimyasallar stratejisi ile uyumlu politika ve uygulamaların oluşturulması, EKO etiketleme kriterlerinin karşılanması, geri dönüştürülebilir veya plastik içermeyen ambalaj kullanımı ve Avrupa’da oluşan yeni tüketici tercihlerinin takibi ve üretime yansıtılması gibi başlıkları öne çıkabilir” ifadelerini kullandı.

 

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi yaygınlaştırılacak
Bakanlığın hazırladığı başlıklardaki eylemlere ayrıntılarıyla değinen Ceren Fırat, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi başlığı altında yer alacak eylemlere ilişkin, “Bu başlık altında öncelikli sektörlerin detaylı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapmaya yönlendirilmesi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planının hazırlanması ve Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin yaygınlaştırılması gibi çalışmalar söz konusu olacak. Yine Yeşil OSB Sertifikasyon sisteminin uygulamaya alınmasına yönelik olarak teknik ve idari çalışmaların tamamlanması, Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapının güçlendirilmesi için AR-GE çalışmalarının desteklenmesi faaliyetleri gibi daha farklı başlıklarda çalışmalar yürütülecek” dedi.

Açıklanan Eylem Planı’ndaki Temiz, Ekonomik Güvenli Enerji Arzı başlığında altında yapılacak çalışmalara vurgu yapan Fırat, “2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW RES ve GES’in devreye alınması, enerji verimliliği konusunda organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere sanayi tesisleri yetkililerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi, Yeşil Tarife ve Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarına dair açıklık analizi yapılarak gelişim alanlarının değerlendirilmesi, enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması için ulusal strateji belgelerinin, kılavuzların ve yol haritasının hazırlanması çalışmaları da yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Eylem Planı’nda iklim değişikliğine vurgu yapıldı
İklim Değişikliği ile Mücadele kapsamında da İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporunun hazırlanacağını kaydeden Ceren Fırat, 2023-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2050 İklim Değişikliği Stratejisinin hazırlanacağını vurguladı. Paris Anlaşmasına yönelik Türkiye’nin pozisyonunun çok boyutlu değerlendirileceğini söyleyen Fırat, “İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin araştırılması ve uyum ile azaltım tedbirleri almaya yönelik AR-GE projelerinin yürütülmesi, sürdürülebilir tarım teknikleri ile ilgili uygulamaların yaygınlaştırılması ve bu konuda AR-GE projeleri yürütülerek farkındalığının artırılması sağlanacaktır” dedi.

Fırat, “Avrupa Yeşil Mutabakatı öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum sağlanması en önemli ticaret ortağımız olan AB’ye ihracatımızda rekabetçiliğimizin ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzun korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Sunum sonrası Ceren Fırat, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Cihan Usta ise Yeşil OSB konusunda katılımcıların sorularını yanıtladı.