OSB'LER, YATIRIMCILARINA DOĞAL GAZ HİZMETLERİ İÇİN UYGULAYACAKLARI BEDELLERİ KENDİLERİ BELİRLEYECEKLERDİR - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LER, YATIRIMCILARINA DOĞAL GAZ HİZMETLERİ İÇİN UYGULAYACAKLARI BEDELLERİ KENDİLERİ BELİRLEYECEKLERDİR

23-02-2009

OSB’lerin yatırımcısına doğal gaz dağıtımından doğan işletme giderlerini karşıladığı BOTAŞ’ ın %1 iskontosunu web sitesinde bilgi vermeksizin yayımladığı “01 Ocak 2009 Tarihinden Geçerli Doğal Gaz Fiyat Tarifesi” ile kuruluşundan beri uyguladığı “BÖLGE İÇİNDEKİ DOĞAL GAZ ŞEBEKE YATIRIMLARINI VE BU ŞEBEKELERİN İŞLETMESİNİ YAPAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YAPILAN TOPTAN SATIŞ FİYATLARINDA UYGULANACAK KESİNTİSİZ SATIŞ FİYATI TARİFESİ” ni kaldırarak ve daha önceki tarihlerde “Sınai Müşteriler Doğal Gaz Satış Fiyat Tarifesi” olarak yayımladığı tarifeyi “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ve KESİNTİSİZ SINAİ MÜŞTERİLERİ DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATI” şeklinde değiştirerek OSB’ler için uygulanan %1 ıskontoyu kaldırması üzerine, OSB Üst Kuruluşu olarak EPDK’ ya “OSB’lerin doğal gaz dağıtım hizmetlerini yapabilmeleri için satın aldığı doğal gaz fiyatına makul bir hizmet bedeli ekleyerek BOTAŞ’ın tarifesinden daha yüksek bir fiyat ile mevcut mevzuatlar kapsamında satış yapıp yapamayacağı konusunda sorulan görüş talep yazısı ve EPDK’ dan gelen ” doğal gaz piyasası mevzuatından OSB’lerin doğal gaz hizmetleri için katılımcılarına uygulayacakları bedelelre ilişkin bir düzenleme bulunmadığını ” belirten cevabı yazı ekleri ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2