“OSB’LER OLMADAN SANAYİDE DİJİTALLEŞME DENKLEMİ KURULAMAZ” - OSBÜK - OSBÜK

“OSB’LER OLMADAN SANAYİDE DİJİTALLEŞME DENKLEMİ KURULAMAZ”

31-10-2019

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, ‘Dijital KOBİ’ temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Smart Future World Expo’ya katılarak bugünün ve geleceğin OSB’lerini anlattı. Konuşmasında yeni nesil OSB ve dijitalleşme vurgusu yapan Ardıç, Türkiye’de şu anda 332 OSB olduğunu ve bu OSB’lerin ülkenin üreten gücü haline geldiğini vurgulayarak, “Sanayide dijitalleşmenin omurgası KOBİ’ler ve bunların kuluçka merkezleri olan Organize Sanayi Bölgeleridir. Bu nedenle ‘sanayide dijitalleşme’ denklemi OSB’ler içinde olmadan kurulamaz” dedi.

Türkiye’nin sanayileşmesinde organize sanayi bölgelerinin lokomotif rol oynadığını ve OSB’lerin Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağından kurtulması için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Ardıç, şunları söyledi:  “Rekabet gücümüzü artırmak için olmazsa olmaz iki ilke var. Birincisi ölçek büyüklüğünü artırmamız gerekiyor.  İkincisi emek yoğun yatırımlardan teknoloji yoğun yatırımlara geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Bu noktada akıllı teknolojilerin önemi yadsınamaz. Bu süreçte; Etkinliğin bu yılki ana temasını oluşturan “Dijital KOBİ Hareketi” ise oldukça kritik role sahip. Çünkü KOBİ’ler; Türkiye ekonomisinin ve ihracatının belkemiğini oluşturuyor. Toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan ve tüm ekonomik faaliyetlerin yaklaşık yüzde 55’ini gerçekleştiren KOBİ’ler bu yüzden büyümede kritik role sahip. Ve bu sebeple dijital dönüşüme önce KOBİ’lerle başlamak gerekiyor. İşte bu noktada OSB’lerin rolü öne çıkıyor. Şu anda 80 şehrimizde 332 tane organize sanayi bölgemiz var. Bunların 238’i faal durumda; diğerlerinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Faal 238 OSB’mizde 50 binin üzerinde fabrikada, 1.9 milyon kişi çalışıyor. Yani sanayi sektörlerinde çalışan 5 milyon insanın yaklaşık yüzde 40’ı organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor. Biz bu OSB’lerimizi teknolojiyle donatarak, dijitalleşme süreçlerini adım adım hayata geçirerek daha üretken, daha verimli hale getirebilirsek, Türkiye gelecek 50 yılın fırsatını yakalayabilir.”

OSBÜK ayrıca Smart Future World Expo’da bir stant açarak organize sanayi bölgelerini ve yatırım imkanlarını tanıttı.