OSB'LER, 23 OCAK 2009 TARİHİNDE ANKARA' DA YAPTIKLARI TOPLANTIDA OSBÜK ÇATISI ALTINDA BOTAŞ İLE DOĞAL GAZ SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİLER VE ORTAK ÇÖZÜM YOLLARINDA BİRLİKTE HAREKET ETMEYE KARAR VERDİLER - OSBÜK - OSBÜK

OSB’LER, 23 OCAK 2009 TARİHİNDE ANKARA’ DA YAPTIKLARI TOPLANTIDA OSBÜK ÇATISI ALTINDA BOTAŞ İLE DOĞAL GAZ SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİLER VE ORTAK ÇÖZÜM YOLLARINDA BİRLİKTE HAREKET ETMEYE KARAR VERDİLER

20-02-2009

4562 sayılı OSB Kanunu’nun 20 nci maddesi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine göre katılımcılarının doğal gaz dahil her türlü ihtiyacını karşılamakla görevli OSB’lerin yıllardır devam eden doğal gaz temin ve dağıtım hizmetleri;

-BOTAŞ’ın son yıllarda takındığı anlaşılmaz tavrı ve 15 Aralık 2008 tarihinde sonra doğal gaz kullanan OSB’lere gönderdiği yazılar ve web sitesinde yayımladığı Ocak 2009 ayı satış tarifesi ile;
– OSB’lerin bölge içi yatırımları ve dağıtım hizmetleri karşılığı uygulanan ve işletme giderlerini karşılayamaz durumda olan %1’lik ıskontoyu 01.01.2009 tarihi itibariyle SIFIR noktasına çekmesi,
– Bir tarafta milyonlarca dolarlık yatırımları, donanımı ve personeli ile doğal gaz işletme faaliyetinde bulunan OSB’lerin bu hizmetine karşılık SIFIR ıskontolu gaz satış tarifesi yayımlaması, diğer taraftan da milyonlarca dolarlık banka teminat mektubu talep etmesi ve aksi halde gazı keserim tehditleri, OSB’ler için kara bir dönemi başlatması ve kaos yaratması sebebi ile OSBÜK Yönetim Kurulu söz konusu sorunlara çözüm yolları aramak için, 18.12.2008 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yapılan toplantıdan başlamak üzere bu güne kadar pek çok kişi, kurum ve kuruluş ile görüşmeler yapmış ve girişimlerde bulunmuştur.
Yapılan girişimler sonucu gelinen son durumun OSB Başkan ve Yöneticileri ile bir toplantıda değerlendirilmesi, izlenecek yol hakkında fikir birliği sağlanarak ortak hareket edilmesi amacı ile 23 OCak 2009 tarihinde TOBB’ da bir toplantı yapılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasında OSBÜK Başkanı Mahmut YILMAZ; 18.12.2008 tarihi sonrası sürecin detaylarını katılımcılara açıklamış ve bundan sonra yapılması gereken girişimlerin neler olması gerektiği konusunda OSBÜK’ ün düşüncelerini dile getirmiş ve değerli OSB Başkanlarınında bu konudaki önerilerinin alınarak ortak bir karar ile harekete geçilmesi gerektiğini belirtmiştir.
İzmir Atatürk OSB Başkanı Sayın Hilmi UĞURTAŞ; OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine girişimleri için teşekkür ederek alınacak her karar ve izlenecek yolda OSBÜK ile birlikte hareket edileceklerini belirtmiş ve İzmir Atatürk OSB olarak sorunların çözülmesi konusunda önerilerini dile getirmiştir.
Sayın UĞURTAŞ sonrası kürsüye gelen Burdur OSB Başkanı Sayın Fevzi OKTAY BOTAŞ’ ın koymuş olduğu doğal gaz çekim kotası sebebi ile OSB’lerinin dağıtım şirketlerinin eline bırakıldığını ve söz konusu şirketlerin fiyat politikalarının OSB’leri cazibe merkezi olmaktan çıkardığını belirtmiştir.
Toplantıya katılan diğer katılımcılarda tek tek görüşlerini sunmuşlar ve sonrasında BOTAŞ ile yaşanan sıkıntıların çözümünde bu konuda Uzman kişilerden bir komisyon oluşturulmasına ve komisyonun çalışmalarından da OSB’lere bilgi verilmesine karar verilmiştir.
Toplantıya oluşturulan komisyonun üyelerinin OSBÜK merkezinde çalışmalarına başlaması için son verilmiştir.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4