OSB YÖNETİCİLERİ İÇİN 2009 YILI AZAMİ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI BELİRLENDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB YÖNETİCİLERİ İÇİN 2009 YILI AZAMİ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI BELİRLENDİ

04-08-2009

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından 27.06.2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2009 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ” gereğince Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ocak 2009 itibari ile verilebilecek “Azami Huzur Hakkı ve Aylık Ücret Tablosu” ve ilgili Tebliğ ekte sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2