OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 ARALIK 2008 TARİHİNDE YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18 ARALIK 2008 TARİHİNDE YAPILDI

05-01-2009

OSB Üst Kuruluşu OSB Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı 18 Aralık 2008 tarihinde TOBB Toplantı salonunda 218 OSB Başkan ve Temsilcileri, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile başladı.
Toplantının sabah yapılan ilk oturumunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Sayın İsmail ÖZTÜRK, OSB Yöneticilerine 5510 sayılı Kanuna Göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları ve Pirim Teşvikleri konulu sunumlarını yaptılar.
Toplantı resmi açılışı saat 1100’ de, “ENVER Motor Hareketi Bilgilendirme” Oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’ in de katılımı ile Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Toplantı, OSBÜK Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ’ ın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelerek öncelikle Türkiye’nin dört bir yanından mevsim şartlarına rağmen yoğun bir ilgi ile toplantıya katılan OSB Başkan ve temsilcilerine teşekkür etmesi ile başladı. Sayın YILMAZ konuşmasında, OSB’lerinin mevcut fiziki durumundan bilgiler sundu ve özellikle Türkiye genelinde enerji tüketimi açısından OSB’lerin sahip olduğu büyük paydayı rakamlarla özetleyerek önemine değindi. OSB Yönetimlerinin tek amacının ideal tanımlarına yakışır şekilde sanayicisine hizmet vermek olduğundan bahisle OSB’lerin önüne çıkarılan engellerin kaldırılmasını rica etti. Özellikle BOTAŞ’ ın OSB’lere uyguladığı doğal gaz toptan satış ve bölge içi işletme hizmetlerine karşılık %1’lik ıskonto oranını kaldırma kararının değerlendirerek böyle bir yanlış tutumun OSB’lere ve Türkiye ekonomisine açacağı yaraya dikkat çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’ in toplantıya katılan OSB Başkan ve Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşma ile devam etti. Sayın Bakan OSB’lerin Türkiye için öneminin yadsınamayacağını ve OSB’lerin önüne çıkacak engellerin aşılması için hep birlikte gerekli düzenlemelerin yapılabileceğinden bahsederek konuşmasını ENVER Motor Hareketi Bilgilendirme sunumunu yapması ile son buldu.
Sayın Bakanın konuşmasından sonra Enerji Verimliliği ve Elektrik Motor Sistemlerinde Verimlilik konulu sunumlarını yapmak üzere sırası ile Elektrik İşleri ETÜD İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal ÇALIKOĞLU, Arçelik’ ten Sayın Harun AÇIKGÖZ, Siemens’ ten Sayın Emre GÖREN ve Sayın Sinan ALTINDAĞ kürsüye geldiler.
Toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hayrettin ALTUN, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Sayın Suat ÖZEL ve Başkan Vekili Sayın A. İhsan KARAMANLI’ nın birlikte yönettiği III. Oturum ile devam etti.

Oturumda, 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5807 sayılı OSB Kanun ile 4562 sayılı OSB Kanunu’ nda 9 madde ile değişiklik yapılmasından dolayı bu değişikliklerin OSB Uygulama Yönetmeliğine geçirilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntıların yönetmeliğin tamamında düzenlemeye gidilerek çözümlenmesi için OSB Yöneticileri tek tek görüş ve önerilerini dile getirdiler ve bu önerileri dosya halinde OSBÜK temsilcilerine ilettiler.

Toplantı OSBÜK Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ’ ın teşekkür konuşmaları ile son buldu.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8