OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30-03-2008

T.C. RESMİ GAZETE 21 Şubat 2008 PERŞEMBE Sayı : 26794 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 ? 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. ´Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.´ MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin Ek-1?i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ´EK-I ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ 1) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 2) SAĞLIK BAKANLIĞI 3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 4) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 5) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 6) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 7) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 8) İL ÖZEL İDARESİ 9) İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alanın Belediye sınırları içerisinde olması halinde)´ MADDE 4 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı 17/1/2008 26759