OSB VE SANAYİCİLERİNE “SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSB VE SANAYİCİLERİNE “SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

03-11-2021

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde “Sanayide Enerji Verimliliği” eğitimi, OSB’ler ve sanayicilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Eğitimde, Türkiye’de Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Politikaları, Enerji Yönetim Sistemi ile Enerji Verimliliği Destek Mekanizmaları gibi konularda bilgiler verildi.

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da bulunan 58 OSB ve sanayicilerinin katıldığı toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan OSBÜK Kurullar ve Strateji Müdürü Göknur Akın, OSBÜK’ün eğitim ve bilgilendirme toplantılarına devam ettiğini anlatarak, toplantıların ilerleyen dönemlerde de süreceğini belirtti.

 

Enerji verimliliği ve tasarrufu için yatırımlar sürüyor

Sanayide Enerji Verimliliği eğitiminin düzenlenmesine katkı verdiği için OSBÜK’e teşekkür eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi Başkanı Murat Ersin Şahin de, sanayide enerji verimliliği konusunun önemine dikkat çekti. Çeşitli nedenlerle enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Şahin, Türkiye’nin enerji ihtiyacının Avrupa ülkelerinin ortalamalarına göre daha hızlı arttığını ifade etti. Türkiye’nin sahip olduğu enerji tasarruf potansiyeli ve enerji verimliliği imkanlarının ekonomiye kazandırma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yer alan aksiyonlara ilişkin hızlı adımlar atıldı. 2017’de yayınlanan Plan ile 2023’e kadar kümülatif olarak 24 milyon TEP tasarrufun sağlanması ve bu tasarruf için 11 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. 2017-2020 dönemi için de her bir yıla ait kümülatif gerçekleşme değerleri toplandığında yaklaşık 9 milyon TEP kümülatif enerji tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır. Bu dönemde enerji verimliliğine ise 5 milyar dolar yatırım yapıldı ve Plan’a uygun olarak çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından imalat sanayisine yönelik desteklerin devam ettiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Proje Destekleri Dairesi Başkanı Ersoy Metin, Verimlilik Artırıcı Proje Programı, Gönüllü Anlaşma Destek Mekanizması ve 5. Bölge Enerji Verimliliği Desteklerine ilişkin bilgiler verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Can Topcan ise, Enerji Verimliliği Mevzuatı hakkında bilgiler verdi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre 2023 yılında birinci enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılmasının hedeflendiğini aktaran Topcan, OSB’ler ve endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi, enerji etüdü ve Enerji Yönetim Sistemi konularını anlattı.

Eğitim katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile devam etti.