OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİNİN 1. VE 2. FIKRALARINDA DEĞİŞİKLİK... - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİNİN 1. VE 2. FIKRALARINDA DEĞİŞİKLİK…

30-03-2008

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 60. Maddesinin 1. ve 2. Fıkraları, 15 Eylül 2005 tarih 25937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yeniden düzenlenmiştir. Madde 60- Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz. İmar planında bulunan sanayi adaları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz. İmar planı değişiklik paftalarında onaylama, askı, onaya itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda, bu Yönetmeliğin imar planı onayına ilişkin maddesi uygulanır.