OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

30-03-2008

?25.01.2008(bugün) tarih ve 26767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? ile söz konusu Yönetmeliğin 31. Maddesinin birinci fıkrasının (e ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ?e)Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,? ?OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN SON HALİ MEVZUAT BÖLÜMÜNDE YAYIMLANMIŞTIR?

Dosya 1