OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 12.08.2010 TARİH(BUGÜN) 27670 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 12.08.2010 TARİH(BUGÜN) 27670 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

12-08-2010

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2010 tarih ve 27670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik yönetmeliği, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 18., 22.,24.,25.,26., 29.,31.,35.,70.,90., 101.,108., 173., 179., maddelerinde değişiklik yapmış ve EK_4 ü yürürlükten kaldırmıştır.Değişiklik Yönetmeliği ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin son şekli ekte sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2