OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 04 AĞUSTOS 2011 (BUGÜN)TARİH VE 28015 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 04 AĞUSTOS 2011 (BUGÜN)TARİH VE 28015 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

04-08-2011

Resmi Gazetenin 04.08.2011 (bugün) tarih ve 28015 sayılı nüshasında yayımlaNarak yürürlüğe giren “OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Madde ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapmıştır.

EK:

1. OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
2. KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
3. OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (SON HALİ)

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3