OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 11 MAYIS 2009 TARİHİNE KADAR KURUM GÖRÜŞLERİNE AÇILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 11 MAYIS 2009 TARİHİNE KADAR KURUM GÖRÜŞLERİNE AÇILDI

28-04-2009

10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5807 sayılı Kanun ile 4562 Sayılı OSB Kanunu’ nda yapılan değişiklikler ve OSB’lerde uygulamalar esnasında yaşanan sıkıntılar OSB Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılması ihtiyacını doğurmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ ın talimatları üzerine hem Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hemde OSBÜK nezdinde çalışmalara başlanmıştır.

OSBÜK konu ile ilgili çalışmalarına 18 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da 256 OSB’ nin yöneticilerinin katıldığı toplantıda söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile ilgili görüş ve önerileri alınması ile başlamış ve oluşturduğu OSBÜK Genişletilmiş Bölge Müdürleri Komisyonunun detaylı çalışmaları ile “OSBÜK OSB Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Teklifi”ni tamamlamış ve 15 Ocak 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunmuştur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KSSS Genel Müdürlüğü ve OSBÜK tarafından hazırlanan çalışmalar yapılan ortak bir toplantıda istişare edilmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nihai görüşü olan ve ekte sunulan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmelik Değişiklik Taslağı” Bakanlık resmi web sayfasında (wwww.sanayi.gov.tr) 11 Mayıs 2009 tarihine kadar Kurum görüşlerine açılmıştır.

Bölgenizin Yönetmelik Değişiklik Taslağı ile ilgili bir kopyasını da bilgi için OSBÜK’e göndermenizi beklediğimiz görüşlerinizi 11 Mayıs 2009 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderebilirsiniz.

Dosya 1