OSB ÜST KURULUŞU VIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2010 GÜNÜ ANKARA RİXOS GRAND OTELDE YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB ÜST KURULUŞU VIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2010 GÜNÜ ANKARA RİXOS GRAND OTELDE YAPILDI

23-06-2010

OSBÜK’ün VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 147. maddesi gereği 11 Haziran 2010 günü yapılan birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması sebebi ile çoğunluk şartı aranmaksızın 19 Haziran 2010 tarihinde saat 10:00 da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Adnan YÜKSEL gözetiminde Ankara Rixos Grand Otel’de yapıldı.
Toplantı,Genel Kurul Temsilcilerinin Üyeler Cetvelini imzalaması ve yoklamanın tamamlanmasının ardından OSBÜK Genel Sekreteri Sayın Ali YÜKSEL tarafından açıldı ve Genel Kurul Divanı’nın oluşturulmasına geçilerek Yönetim Kurulunun vermiş olduğu öneri Genel Kurul tarafından oylanarak OSBÜK VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığına Sn. Ramazan SODAN, Üyeliklere Sn. Adnan KELEŞOĞLU ve Sn Sami BİLGE seçilerek divan teşekkül ettirildi.
Divan Başkanının açılış konuşması sonrası Ulu Önderimimz Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Genel Kurul Toplantı Gündeminin 4.maddesi gereği Yönetim Kurulu’ nun 2009 yılı Faaliyet Raporunun okunması için Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ kürsüye davet edildi.
OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz VIII. Olağan Genel Kurul Hazirunu ve toplantıya teşrif eden Kayseri Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili Sayın Mustafa ELİTAŞ’ a, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali ÇELİK’ e, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ali BOĞA’ ya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Sayın Ramazan YILDIRIM’ a teşekkür ederek, Faaliyet Raporunun daha önceden temsilcilerine gönderildiğinden konuşmasının raporunun bir özeti olacağını belirterek sözleriine başladı. Sayın YILMAZ konuşmasında OSB’lerin genel durumundan rakamlarla bahsederek ,Türkiye ekonomisindeki OSB’lerin önemini, 2008 yılı son aylarında tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen ekonomik krizin Türkiye’ deki etkilerinden ve OSB’lerin enerji tüketimlerinden alınan verilere dayanarak Mayıs 2008, Mayıs 2009, Mayıs 2010 aylarındaki toplam enerji tüketiminde %17 oranında büyüme gözlemlendiğini ,bununda TÜİK’ in kriz değerlendirme verilerinden alınan sanayi üretimindeki 4-5 aydır istikrarlı devam eden %17 lük büyüme ile eşleştiğinden bahsettiler.
Krizin yaraları sarılırken OSB’lerin sorumluluklarından ve OSB’lere sağlanması gereken teşviklerden, önlerinin açılması için sorunlarının çözümüne gidilmesi gerektiğinden bahsettiler. Ayrıca OSBÜK’ ün üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinden ve yapılan Zirve toplantılarından ve sonuçlarından bahsettiler. OSBÜK’ ün OSB’lerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,TOBB v.s ile ilişkilerini sıcak tuttuğundan ve her mercii de OSB’lerin başarılı temsil edildiğinden bahsettiler.
OSBÜK’ ün büyük OSB ailesinin çatısı olduğundan bahisle ne kadar fazla sayıda OSB bir araya gelirse OSBÜK’ ün daha büyük ve güçlü olacağından, bu sebeple küçük OSB’lerin üye olmaları için üye aidatlarına ilişkin yeni önerilerinin olduğundan, geçen yıl yapılan 7. Genel Kurul sonrası başka çatılar altında bir araya gelmek için OSBÜK’ ten ayrılan OSB’lerin buralardaki çalışmalarını takdir ettiklerinden ancak OSB’lerin tek ve yasal Üst Kuruluşu olan OSBÜK çatısı altına bir araya gelmeyi önemle arzu ettiklerinden bu sebpele tekrar kendilerinin OSBÜK çatısı altında görmekten mutluluk duyacaklarından bahsettiler.
Sayın Başkan sözlerine OSB’lerin önündeki sorunlardan; Kurumlar, Emlak Vergisi düzenlemelerinden, Enerji sorunlarından, çevre sorunlarından bahsederek toplantıda bulunan milletvekillerinden destek talep ettiler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17 Nisan 2010’da yapmış olduğu Kızılcahamam’da “OSB Çalıştayı” nın başarısından, öneminden ve sonuç raporunun da yer alan hususlarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinden bahsettiler. Sayın YILMAZ Genel Kurul Toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek kürsüden ayrıldılar.
Divan Başkanı VIII. Olağan Genel Kurul toplantısı sebebi ile tebrik telgarafı gönderen Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın mesajı ile diğer mesajları Genel Kurula okutmasının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ali BOĞA’ yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etti. Sayın Müsteşar Ali BOĞA konuşmalarında Bakanlığın gözü ile OSBÜK’ ün değerinden, öneminden, OSB’ler için yaptığı çalışmalardan,OSB’lerin Türkiye ekonomisindeki anlamından ve gücünden , Bakanlığın çalışmalarından ve OSBÜK’ ün desteklerinden bahsettiler. Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının OSB’lere çekilmesinden, bunun için yapılması gerekenlerden ve ayrıca bir ilde mevcut OSB’lerin doluluk oranının %75 i bulmaması halinde yeni bir OSB açılmayacağından bahsettiler.
Sayın BOĞA, genel kurul toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdiler.
Sayın Müsteşardan sonra kürsüye Sakarya Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Sayın Hasan Ali ÇELİK geldi ve iyi dileklerini sunduktan sonra üzere OSBÜK Başkanının söylediği birçok OSBÜK etkinliğe katıldığından ve özellikle 2 ayrı zamanda yapılan Enerji ve Çevre Zirvelerinden çok fayda bulduğundan bahsetti. Kendisi de diğer konuşmacılar gibi OSB’lerin öneminden yapılacak çalışmalara katkı koymak adına TBMM’ de OSB’lerin destekçisi olacaklarını belirterek OSB’lerin ülkedeki en iyi uygulamalardan ve hazır alanlar biri olduğundan ve gerektikçe de OSB kurulması gerektiğinden bahsettiler. Ayrıca %75 doluluk oranın eğer bir bölgede OSB’ye ihtiyaç duyuluyor ise %50 doluluk sınırı ile yeni OSB’lerin iyi prensiplendirilmiş hazır alanlara yönlendirilmesi gerektiğinden bahsettiler.
Ayrıca OSB’lerde yer almak isteyen yatırımcılarına yüksek vergilerin uygulandığından, teşviklerin çıkarılması gerektiğinden v.s bahsederek OSB’lere ve bu organizasyonda yer alan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdiler.
Toplantı Divan Başkanının katılımcılar arasında bulunan AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa ELİTAŞ’ ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmeleri ile devam etti.
Sayın ELİTAŞ herkesi saygı ile selamladıktan sonra Türkiye’ nin en önemli projelerinden olan OSB’lerin öneminden ve başarılarından bahsettiler. Ayrıca 18 Haziran (dün) günü Şemdinli’ de şehit edilen askerlere Allahtan rahmet dilediler ve yaralılara sağlık temenni ettiler. Türkiye’ nin iç ve dış güçlerden gördüğü zarardan, huzur ortamının sağlanmasının çok önemli olduğundan bahsettiler.
Sayın ELİTAŞ, OSBÜK Başkanı Sayın YILMAZ’ ın konuşmasında bahsettikleri konularından bir özet talep ettiklerinden, Sayın Ali ÇELİK’ in konuşmalarından önemli notlar aldığından ayrıca konu ile yakından ilgili sanayinin içinden yetişmiş Sanayi ve Ticaret Bakanı’ nın OSB’lere yakın çalışmalarından, eski Sanayi şimdi Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ ın çalışmalarından OSB’lerin fazlası ile yatırımcı açısından faydalanabileceklerinden bahsettiler. OSB Genel Müdürü Sayın Ramazan YILDIRIM ve çalışma arkadaşlarının OSB’lerin sorunlarının her anlamda çözümünde çok etkin olduğundan bahsettiler.
Sayın ELİTAŞ milletvekili olarak kendilerinin de en büyük görevinin kanun yapıcılar olarak TBMM’ de OSB’leri ilgilendiren mevzuat çalışmalarında destek vermek olduğunu bahsettiler.
Ve Türkiye ile OSB gündemindeki konulardan bahsederek genel kurul toplantısının hayırlı olmasını dileyerek konuşmalarına son verdiler.
Toplantı Gündemin 5. maddesi görüşülmesi ile devam ettive Denetim Kurulu 2009 yılı Raporu Malatya Merkez I. OSB Temsilcisi ve OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Hüseyin ERKOÇ tarafından hazıruna okundu.
Gündemin 6. maddesi için kürsüye gelen Eskişehir Sanayi Odası OSB Temsilcisi ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail KADIOĞLU 31.12.2009 tarihli Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarını Genel Kurula okudu ve onayına sundu. Yapılan oylamada bilanço ve gelir gider tablosu oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasının görüşülmesi devam etti ve oylama sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
OSBÜK VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. maddesinde OSB Üst Kuruluşu’ na üye olmak isteyen ancak mali durumlarının yetersizliği sebebi ile üye olamayan OSB’ler için Haziran 2010-Mayıs 2011 Dönemi Kayıt Ücreti ve Üye Aidatı ödeme şekli ve şartlarında değişiklik yapılmasını öneren Yönetim Kurulunun Önergesinin Genel Kurula okunması oldu ve Önergeye göre;
1)Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 169. Maddesinin 1 fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümlerine göre OSBÜK Üyesi OSB’lerden 2010 – 2011 bütçe döneminde tahsil edilecek kayıt ücreti ve üye aidatlarının;
OSB ALANI ( Hektar ) KAYIT ÜCRETİ ( TL ) ÜYE AİDATI ( TL )
250’ye kadar 100,- TL 2.000,- TL
251 – 500 arası 100,- TL 4.000,- TL
501 – 750 arası 100,- TL 9.000,- TL
751 – 1.000 arası 100,- TL 12.000,- TL
1.001 ve üzeri 100,- TL 15.000,- TL
şeklinde uygulanması,
2)OSB ailesinin bütün üyelerini OSBÜK çatısı altında toplayarak sorunların çözümünde daha etkili olmak amacıyla, ekonomik sebeplerle üye olamayan OSB’lerin OSBÜK üyeliğini kolaylaştırmak amacıyla; 15 Haziran 2010 tarihinden sonra üye olacak OSB’ler için, 1 nci maddede belirtilen üye aidatlarının;
a)Arsa tahsisi yapmamış OSB’lerde %75 indirimli,
b)Katılımcılarının % 25’i temel atarak inşaatına başlamış olan OSB’lerde %50 indirimli,
c)Katılımcılarının % 25’i üretime geçmiş olan OSB’lerde %25 indirimli,
olarak uygulanmasını ve katılımcılarının % 26 ve daha fazlası üretime geçmiş OSB’lere indirim yapılmaması,
3)Kayıt ücretinin üyelik başvurusu ile birlikte defaten, üye aidatlarının Temmuz ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmesini. Yıl içinde kayıt olan OSB’lerden, kayıt tarihi dikkate alınarak 6 aylık dilimler halinde üye aidatının tahsil edilmesi,
4)Süresi içinde ödenmeyen üye aidatları için; aylık % 1 gecikme faizi tahakkuk ve tahsil edilmesi
tahsil edilmesi ve talebi oy birliği ile kabul edildi.
Genel Sekreterlik Teşkilat Şeması Ve Pozisyonlarını Gösterir Tablon’ un görüşüldüğü ve kadro cetveli ile atamalar için yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaylandığı maddenin ardından Gündemin 11. maddesi olan 01 Haziran 2010- 31 Mayıs 2011 Dönemi Çalışma Programı, Bütçesi ve Bütçe Talimatının görüşülmesi ve Karara Bağlanması maddesi Sayın İsmail KADIOĞLU tarafından okundu ve onaya sunuldu. Yapılan oylamada 01 Haziran 2010- 31 Mayıs 2011 Dönemi Çalışma Programı, Bütçesi ve Bütçe Talimatının görüşülmesi ve Karara Bağlanması oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanı Sayın SODAN Gündemin OSB’ler Arasındaki Ortak Sorunların Ve Çözüm Önerilerinin Görüşülmesi maddesinde genel kurul temsilcilerine sıra ile söz verdi ve görüşlerini dile getirmelerini istedi:
Antalya OSB Yönetim Kurulu üyesi Ali BAHAR söz aldı ve yatırımlardaki arazi tahsislerinde bir ayak eksik kaldığından bunun da yatırım kredilerinin hatalı ve amacına uygun verilmediğinden bahsettiler. OSB’lerin bu konuda sıkıntı çektiklerinden devlet büyüklerinin çok kolay bir konu olması sebebi ile acilen yardım etmelerini talep ettiler. Ayrıca tarım arazilerinin çok kıymetli olduğundan ve burada ki enerji tüketimlerinde evsel fiyat tarifesi kullanıldığından ve Antalya OSB’ nin göz bebeği olan ara eleman yetiştiren okullarının bu sene ilk mezunlarını verdiklerinden bahsettiler. Teşekkür ederek kürsüden ayrıldılar. Çankırı Şabanözü OSB temsilcisi Ali ÇAPCI istihdamın artırılması için Çankırı da kurulan OSB’lerin teşviklerin yetersiz olmasından, yatırımcının OSB’lere çekilememesi sebebi ile OSB’lerin doluluk oranlarının sağlanamadığından bahsettiler. Özellikle OSBÜK aracılığı ile doğalgazı OSB’ye getirilirse bu zorlukların büyük kısmının çözülebileceğinden bahsederek kürsüden ayrıldılar.Malatya OSB temsilcisi Hasan Hüseyin ERKOÇ Malatya İlindeki OSB’lerin durumundan ve sıkıntılarından bahsettiler. Sorunlarının çözümünde destek veren herkese teşekkür ederek bekleyen sorunların özelliklede OSB’lerin en büyük sıkıntısı olan Emlak Vergisinde yaşanan sorunların çözümü için milletvekillerinden desteklerinin devamını talep ettiler.TAYSAD OSB temsilcisi Yunus ÇİFTÇİ’de söz alarak OSBÜK’ ü başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve özellikle mevzuat konularında çok ciddi sıkıntılar yaşandığından, mevzuatlar arası münhasır mevzuatın hükümlerinin geçerli, son çıkan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiğini ancak bunun bazen bunun uygulamada böyle olmadığından bahsettiler. Tahsis sözleşmesi bedellerinin noter karşısında çok yüksek olduğundan bahsettiler. Ve destek beklediklerini bahsederek teşekkür edip, sözlerine son verdi.Polatlı OSB temsilcisi Ahmet KARDEŞ başkanın sözüne atıfta bulunarak krizin halen ciddi boyutta yaşandığından ve devam ettiğinden bahsetti. Polatlı OSB ve Polatlıda yaşanan istihdam sorundan özellikle de vasıflı eleman sıkıntısı yaşadıklarından ve devletin okul açılmasına öğrenci yetişmesinde destek veriyor ama maalesef kalifiye eleman çıkmamaktadır. Her yere OSB açılmaması gerektiği gibi devleti büyük israftan kurtarmak için her yere okul açılmamalıdır diyerek teşekkür ederek sözlerine son verdiler.
İstanbul Deri OSB temsilcisi Ömer ÜNSAL iki konuda özellikle bahsetmek istediklerinden bunlardan birinin OSB’lerin yerleşim alanlarına içerine girdiğinden, bunların ciddi sıkıntılar doğurduğundan ikinci olarak da çevre konusunda OSB’lerin hassasiyet gösterdiğinden ancak maliyetler için teşviklere ihtiyaç duyulduğundan bahsettiler.
İkitelli OSB temsilcisi Nuri KONAK bir fıkra anlatarak TOKİ’ nin sanayi parselleri üzerine Tenzili Bedel davaları sebebi ile sanayicilerin çok sıkıntı yaşadıklarından bahsettiler. İkinci bir ciddi sıkıntının da mevzuat yenilemeleri esnasında OSB’lerin seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasının mevcut projelerin tamamlanabilmesi için önemli olduğundan bahsettiler.
Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ Divana ve hazıruna teşekkür etti, toplantının genelinde sunulan bilgiler doğrultusunda çok az bir bütçe ile önemli hizmetler vermeye çalıştıklarından bahsettiler. Buna rağmen daha büyük ve güçlü bir OSB ailesi olmak için tüm OSB’leri aynı çatıda bir araya gelmeye davet ederek sözlerine son verdiler.
Başkanın kapanış konuşmasından sonra söz alan olmadığından Divan Başkanı OSBÜK VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısını 12:20’de sonlandırdı ve ardından tüm Genel Kurul Temsilcileri ile birlikte öğle yemeği yenilerek, dağılındı.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12
Dosya 13
Dosya 14
Dosya 15
Dosya 16
Dosya 17
Dosya 18
Dosya 19
Dosya 20