YOİKK 2021-2022 EYLEM DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK YENİ EYLEM ÖNERİSİ OLUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR. - OSBÜK - OSBÜK

YOİKK 2021-2022 EYLEM DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK YENİ EYLEM ÖNERİSİ OLUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR.

16-09-2020

“Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platformdur.

YOİKK 2021-2022 eylem dönemine ilişkin olarak yeni eylem önerisi oluşturma süreci başlatılmıştır. Yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna taşınmasını istediğiniz ekte örnek konu başlıkları yer alan önerilerinizin yine ekte bir örneği bulunan eylem öneri formatına uygun şekilde oluşturularak en geç 25 Eylül 2020 tarihine kadar Kuruluşumuza iletilmesini rica ederim.

 

1)YOİKK Eylem Önerisi Konu Başlıkları,

2)YOİKK 2021-2022 Dönemi için Eylem Öneri Şablonu