OSB ÜST KURULUŞU, SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN'U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ' - OSBÜK - OSBÜK

OSB ÜST KURULUŞU, SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ’

30-03-2008

OSB Üst Kuruluşu, çıkarılmakta olan kamu reformu ve yerel yönetimler gibi yasaların organize sanayi bölgelerini etkileyebileceği düşüncesiyle, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun?u makamında ziyaret etti? 1 Temmuz 2004 Perşembe günü Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun?u makamında ziyaret eden OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu?na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu?da eşlik etti. Kuruluşundan bu yana OSB Üst Kuruluşu?na destek veren Rifat Hisarcıklıoğlu, çıkarılmakta olan yasaların OSB?leri etkileyecek bölümleri için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun?u ziyaret ettiklerini belirtti. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, OSB?lerin 4562 sayılı OSB Kanunu ile verilen yetkilerle devlete yük olmadan gerçek anlamda yerinden yönetim kuruluşu olarak faaliyet gösterdiklerini, hem devletin hem de yerel yönetimlerin yapması gereken imar, yol, su ve kanalizasyon, arıtma tesisi, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, katı atık toplama, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, ağaçlandırma, park, yeşil alan, kültür ve sanat, tanıtım, spor, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yanı sıra, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını sağlama, teknoloji geliştirme, elektrik, doğal gaz, haberleşme, güvenlik vb. pek çok yatırımı ve hizmeti, kendi sınırları içinde hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu olarak devletin yükünü azaltmış ve üstlendiği bu görevleri başarı ile yürütmüş olduğunu belirten Bülent Koşmaz, OSB?lerin başarı ile yürüttüğü bu hizmetleri yerine getirirken adeta hizmetten yararlananlara en yakın ve en uygun hizmet birimi olmuş ve hükümetin yerel yönetimlere yönelik gerçekleştirmek istediği uygulamaya şimdiden bir model olduğunu ve OSB?lerin bu kazınılmış haklarının kaybedilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Toplantı sonucunda, gerekli düzenlemelerin yapılması için hızla çalışmalara başlanmasına, bu çalışmaların ardından OSB ile ilgili kanun değişikliği için Bakanlık ve OSB yetkililerinin birlikte yapacakları ilgili çalışmalarını tamamlayarak en kısa sürede Bakanlığa vermesine karar verildi. OSB Üst Kuruluşu?na büyük önem veren Ali Coşkun ile yapılan toplantıya, OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu üyeleri A.Okan Çağlar, Ali İhsan Karamanlı, Tanju Beştaş, OSB Üst Kuruluşu Genel sekreteri Ali Yüksel ile Bursa OSB temsilcisi Suat Özel, Gebze OSB?den H.Gül Gökçek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Yavuz Cabbar ile OSB Genel Müdürü Yılmaz Çeber katıldılar. Ali Coşkun ile OSB?lerin mevzuatlardan dolayı ve uygulamalarda yaşadığı sorunlarını paylaştıklarını belirten OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi A.Okan Çağlar, OSB?lerin sahipsiz olmadığını, Bakanlığın bu sorunları çözmek için uğraş verdiğini ve çıkarılacak olan yeni OSB Kanunu ile de OSB?lerin sıkıntılarının çözüleceğine inandıklarını söyledi.