OSB ÜST KURULUŞU IX. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18/ 27 HAZİRAN 2011 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSB ÜST KURULUŞU IX. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18/ 27 HAZİRAN 2011 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR

31-05-2011

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 147. maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu’ nun IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşmek üzere;
a)Genel Kurul Üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu ile toplanması gereken ilk toplantı;18.06.2011 Cumartesi günü saat 1000’da, TOBB Sosyal Tesisler (G Kapısı) Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 /ANKARA,
b)Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı; 27.06.2011 Pazartesi günü saat 1000’da OSBÜK Tunus Cad. No:5/6 Bakanlıklar-ANKARA
adresinde yapılacaktır.
Bu sebeple; OSBÜK Üyesi Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden Bölgelerinin OSBÜK Genel Kurul Temsilcilerinin
1-Temsilci olduklarını gösterir ve 18 / 27 Haziran 2011 tarihinde geçerli Müteşebbbis Heyet ve/veya Genel Kurul toplantı kararları,
2-OSB Uygulama Yönetmeliğinin 154. maddesi gereğince bildirilmesi zorunlu “Temsilci İkametgah”larının gösterir belgeleri,
3-Bölge Temsil Sayınız kadar Bölgenize gönderilen Genel Kurul Gündem ve Eklerinin olduğu Genel Kurul Kitapçıkları ile
IX. OLağan Genel Kurul Toplantısına katılımlarının sağlanması için gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu

Not: OSB Uygulama Yönetmeliğinin 157. maddesi 1. fıkrası gereği; “Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir temsilci sadece diğer temsilci üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edilebilir “.

Ekler :
1-IX. Olağan Genel Kurul Gündemi,
2-Vekaletname Örneği
3-IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı Temsilci Listesi

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3