OSB ÜST KURULUŞU BAŞKANI SAYIN MAHMUT YILMAZ' IN YENİ YIL MESAJI - OSBÜK - OSBÜK

OSB ÜST KURULUŞU BAŞKANI SAYIN MAHMUT YILMAZ’ IN YENİ YIL MESAJI

31-12-2009

İnadına Üretim” diyerek dünyayı derinden sarsan ekonomik krize rağmen üretime, istihdam ve ihracata devam eden sanayicilere en uygun çalışma ortamını hazırlama çabası içinde olan OSB’ler ve onların üst kuruluşu OSBÜK olarak; 2010 yılının geçmiş yıllardan daha verimli ve mutlu geçmesi için çalışmalarımıza daha hızlı şekilde devam edeceğimizi bildirir; 2010 yılının OSB camiası, ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve insanlık için barış, huzur ve kardeşlik dolu günler getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. 31.12.2009

Mahmut YILMAZ

OSB Üst Kuruluşu

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli OSB yönetici ve çalışanları, fedakar ve vefakar sanayiciler,

Daha dün gibi hatırladığımız 2009 yılına girmenin umut ve heyecanının üzerinden üretim, ihracat, istihdam, kalkınma, ekonomik kriz, global kriz söylem ve sıkıntıları geçen koskoca bir yılın ardından bu gün 2010 yılına giriyoruz. Her zamanki gibi büyük umutlar ve coşkuyla girdiğimiz 2010 yılının tüm insanlık, ülkemiz ve sanayi camiası için hayırlı olmasını dilerim.

OSB Üst Kuruluşu olarak geride bıraktığımız 2009 yılına baktığımızda; 03 Mayıs 2009 tarihinde yapılan OSBÜK Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve önceki dönemlerde görev yaptığımız arkadaşlarımız ve her Yönetim Kurulu toplantısı öncesi bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirip görüş ve önerilerini sunan Bölge Müdürleri Komisyonu Üyesi arkadaşlarımız ile OSB’leri yakından ilgilendiren konularda, OSB’lerin önlerindeki engellerin kalkması adına pek çok kararı aldığımızı, yetkili ve ilgililere sunduğumuzu, takip ettiğimiz ve pek çoğunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.

2009 yılında OSB’ler için en önemli sıkıntı maalesef BOTAŞ’ın Türkiye doğal gaz tüketiminde önemli pay sahibi olan OSB’lere dağıtım hizmetlerine karşılık uyguladığı %1’lik ıskontoyu SIFIR’ a çekmesi olmuştur. Konu, Yönetim Kurulumuzun kararlı ve istikrarlı çabaları ve girişimleri ile Devletin en yüksek makamlarına kadar iletilmiş maalesef SIFIR ıskonto uygulanması önlenememiştir. Konu ile ilgili girişimlere devam edilmesi, BOTAŞ’ın piyasa payının daralması ve OSB Doğal Gaz A.Ş. ‘nin kurulması gibi etkenler sonucu; Eylül 2009 ayı başında BOTAŞ’ın 2010 yılı için 15 Milyondan fazla doğal gaz tüketen OSB’lere özel durumlarına göre %9’a kadar ıskonto yapabileceği yönündeki açıklaması ile mutlu sona erişilmiştir.

BOTAŞ’ın SIFIR ıskonto uygulaması sırasında doğal gaz kullanan OSB Yöneticileri ile yapılan toplantılar neticesinde, bunun böyle devam etmeyeceği, ülke genelinde sanayide kullanılan doğal gazın %50’sini kullanan OSB’lere daha köklü ve uzun vadeli çözüm bulunması amacıyla OSB’lerin ortak olacağı bir doğal gaz ithalat şirketi kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar gereği OSB’lerin ve dolayısıyla sanayicilerin daha ucuz doğal gaz kullanmalarını sağlamak amacıyla arayışlara başlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu, OSB’lerin ortak olacağı bir doğal gaz ithalat şirketi kurarak kaynağından doğal gaz ithalatı yollarının aranması için 4 Milyon Türk Lirası sermayeli OSB DOĞAL GAZ A. Ş. kurulmuştur. EPDK’dan İthalat (Spot LNG) lisansı alan şirket, BOTAŞ’ın yetkisinde olan ithalat kontratlarını devir alma talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve diğer yetkililere iletilmiştir. Uzun soluklu bir çalışma olan konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

2005 yılından itibaren oluşturulan Bölge Müdürleri Komisyon Üyeleri ile her ay, Yüksek İstişare Komisyonu Üyelerimiz ile de üç ayda bir toplantılar yaparak görüş alış verişinde bulunuldu.

Genel Kurul sonrası belirli aralıklarla yapmaya devam ettiğimiz Bölge Toplantılarının biri daha Marmara Bölge Toplantısı adı altında 19 Ağustos 2009 tarihinde Gebze OSB’de, yine bölgesel sorunlara çözüm oluşturmak amacı ile Yönetim Kurulu Toplantılarımızdan bir kaçını da Bursa, Çorum gibi illerde yaptık.

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen III. OSB ENERJİ ZİRVESİ, 280 OSB temsilcisi ile İstanbul da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı, EPDK Kurul Üyeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KSSS Genel Müdürü ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerçekleştirildi.

Yine Çevre ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenerek gelenekselleşen “EN ÇEVRECİ OSB YARIŞMASI” tamamlanarak, yarışmada dereceye giren OSB’lerin ödülleri 5 Haziran 2009 Dünya Çevre Günü’nde İstanbul’da düzenlenen bir törenle verildi.

4562 sayılı Kanun gereği “OSB`lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarım sağlamak” amacı ile kurulan OSB’lerin yasal ve tek sivil toplum kuruluşu olan OSBÜK olarak;

– Uygulamalarda birlik sağlanması ve uygulamacılara yardımcı olunması amacıyla,OSB’leri yakından ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve herhangi bir OSB’ye verilen ve geneli ilgilendiren bakanlık görüşleri, mahkeme kararları gibi belgeleri bütün OSB’lerin bilgisine sunarak,

– OSB’ler ve sanayi sektörünün sorunları ile ilgili düzenlemeler yapılırken görüş ve önerilerimizin dikkate alınması amacı ile TBMM ihtisas komisyonları ile ilişkilerimizi sıcak tutarak,

– Zaman zaman hazırlanan genel raporlar ile milletvekillerine ve devlet yetkililerine OSB’leri tanıtmak ve gerekirse OSB’lerin sorunlarını yerinde göstererek çözüm önerileri üretmek amacı ile periyodik olarak “OSB İnceleme Gezileri” düzenleyerek,

– Temel işlevi, Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek öneriler geliştirmek ve işletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek olan yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu (YOİKK) ün teknik çalışma komite üyesi olarak, YOİKK tarafından hazırlanan raporlarda ve mevzuat değişiklik önerilerinde OSB’lerin hak ve yetkilerini koruyarak,

– TEK DURAK OFİS” mantığı ile faaliyet göstererek yatırımcılarının her türlü altyapı, sosyal tesis ve ortak ihtiyaçlarını karşılayan OSB’lerin, yasal düzenlemelerle çeşitli görev ve yetkilere sahip olmasını sağlamak amacıyla mevzuat hazırlık çalışmalarına katılarak,

– Yatırımcıların, araştırmacıların ve kurum ve kuruluşların OSB’ler hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşabilmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yapılarak işletilen ve ülkemizin en güncel ekonomik verilerini sunan “OSB BİLGİ SİTESİ”nin güncel halde tutulması için OSB Bölge Müdürleri ile işbirliğini sürdürerek, çalışmalara devam edilmektedir.

Ülkemizin en önemli projelerinden olan OSB’ lerin sayısı bu gün itibariyle 261’ e ulaşmıştır. Toplam 69.000 hektar alana sahip OSB’lerde, çeşitli büyüklüklerde 47.000 sınai tesis parselinin 32.750’si tahsis edilerek ortalama %77 doluluk oranı sağlanmış ve 1.000.000’dan fazla istihdamı gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisinin lokomotifi haline gelen OSB’lerin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını tekrar tebrik eder, takdir ve şükran duygularımla başarılarının devamını dilerim.