"OSB MEVZUATI BİLGİLENDİRME PANELİ" Mirage Park Resort Otelde Yapılacak - OSBÜK - OSBÜK

“OSB MEVZUATI BİLGİLENDİRME PANELİ” Mirage Park Resort Otelde Yapılacak

18-04-2019

OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlığımız ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlığımızca verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz üst kuruluş olduğu malumunuzdur.

Kuruluşumuzun görevleri arasında yer alan “OSB’ler arası uygulama birlikteliği”nin sağlanabilmesi amacıyla OSB’lerimizden gelen talepler değerlendirilerek, başta Bakanlığımız olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde bilgilendirme programları düzenlenmektedir.

Bu doğrultuda, 4562 Sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin yoğun bir bilgilendirme talebi ulaşmış olup, karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, “OSB Mevzuatı Bilgilendirme Paneli” 1-3 Mayıs 2019 tarihlerinde, Antalya Mirage Park Resort Otel’de gerçekleştirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleriyle yapılacak programa, tüm OSB Bölge Müdür ve Müdür Yardımcılarımız davet edilmiştir.

Söz konusu programa katılmak isteyen OSB temsilcilerimizin ekli açıklamalar kapsamında, Katılım Formlarını doldurarak 26 Nisan 2019 tarihine kadar info@osbuk.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Programa ilişkin dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1- DAVET YAZISI

2- PROGRAM

3- KATILIM FORMU