OSB KANUNU’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! - OSBÜK - OSBÜK

OSB KANUNU’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

02-03-2014

Organize Sanayi Bölgelerimiz için çok önemli değişiklikler getiren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.02.2014 tarih 28926 sayılı Resmi Gazete de ayrıca “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuat değişiklikleriyle; OSB’lerde finansal kiralamanın yolu açılırken, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devrediliyor.

İlgili Kanunların OSB’leri içeren maddelerinin tamamına ve güncellenen 4562 Sayılı OSB Kanununa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3