'OSB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TASARISI TASLAĞI' 04.09.2007 TARİHİNDE YAYIMDAN KALDIRILMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

‘OSB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TASARISI TASLAĞI’ 04.09.2007 TARİHİNDE YAYIMDAN KALDIRILMIŞTIR

30-03-2008

Yönetim Kurulumuz; Türkiye Cumhuriyeti 60 ıncı Hükümetinin kurulması ile 29.08.2007 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevine başlayan Sayın Zafer ÇAĞLAYAN? ı 04.09.2007 günü makamında ziyaret etmiştir. Çok sayıda görsel ve yazılı basın mensubunun katılımı ile basına açık olarak yapılan söz konusu görüşmede; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ, OSB?lerin çok çeşitli sorunları ve OSB?lerin ülkemiz ekonomisindeki hak ettiği yeri alabilmesi için yapılacak pek çok düzenlemenin gerekli olduğu, buna karşılık göreve yeni başlamış olmanız sebebiyle ziyaretimizin amacının tüm OSB?ler adına ?Hayırlı Olsun? dilek ve temennilerinde bulunmak ve önümüzdeki günlerde işbirliği için hazır olduğumuzu bildirmek olduğu yolunda bir konuşma yaptı. Sayın Bakanımız, Heyetimizin ziyaretinden çok memnun olduğunu bildirerek, 12 yıldır OSB yönetimlerinde bulunan, OSB?de faaliyet gösteren ve iki OSB?nin tek başına Müteşebbis Teşekkülü olan bir Oda?nın Başkanlığını yapmış bir kişi olarak OSB?leri ve OSB?lerin yasal üst kuruluşu olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan OSB Üst Kuruluşu?nu çok önemsediğinden bahisle; – Ülkemiz genelinde bürokrasinin mutlaka minimuma indirilmesi gerektiği, – Çevreye ve kurallara son derece duyarlı olduğunu düşündüğü sanayi camiasına yatırım yeri hazırlamanın ilk adımı olan OSB yer seçimi işlemlerinde düzenleme yapılarak yer seçimi kriterlerini yeniden tespit edeceklerini, – OSB?lerin kendi imar planlarını kendisinin yapmasının son derece doğal olduğundan bazı belediyeleri müdahale girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağını, – Ülkemiz genelinde mesleki eğitime ağılık vereceklerini ve OSB?lerin mal ve hizmet yanında ?Kalifiye Eleman Üreten? organizasyonlar olacağını, – OSB?lerde faaliyet göstermek isteyenlerin çeşitli destekler sağlanacağını, mesela faizsiz kredi verileceğini, – OSB?lerde ?Kümeleme? modeline gidileceğini ve bunun sonucu İhtisas OSB?lerinin özellikle destekleneceğini, – Sanayi bilgi sistemine ağılık verilerek sanayi sektöründe neyimiz var ve ne seviyede olduğunun tespit edilerek buna göre yeni stratejilerin tespit edileceğini, – Teşvik sistemini yeniden gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyacı olan sektörler için bölgesel bazda teşvik sistemi geliştirileceğini, – Özellikle ayırımcı olmayıp birleştirici olan, tüm OSB?lerin ve OSBÜK? ün, TOBB? un, bütün yatırımcıların, ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerini yansıtan, uzlaşmacı ve bütün Türkiye?yi kucaklayacak, yatırımcının önünü açacak üretim ve istihdamı arttıracak, çevresine saygılı, kalkınmaya hizmet eden bir OSB Kanununun kısa sürede hazırlanarak mevcut sıkıntıların giderileceği, şeklinde açıklamalarda bulundu. Söz OSB Kanunundan açıldığında araya giren Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bakanlık tarafından hazırlanarak Haziran 2006 ayından bu yana Bakanlık web sitesinde yayımlanan ?OSB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI? nın halen yayında olduğunu hatırlatması üzerine; hemen ilgilileri arayan Sayın Bakan; söz konusu taslağın Bakanlık Web sitesinden kaldırılması talimatını vermişler ve (www.sanayi.gov.tr) adresli Bakanlık web sitesinin (Mevzuat çalışmaları/Kanun Taslakları/ Kurum Görüşlerine Açılan) kısmında bulunan söz konusu taslak 04.09.2007 tarihi itibariyle gündemden kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ali YÜKSEL
Genel Sekreter