OSB ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ EĞİTİM PROGRAMI 25 - 27 MART 2012 TARİHLERİNDE AFYONKARAHİSAR KOREL THERMAL OTEL’DE YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSB ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ EĞİTİM PROGRAMI 25 – 27 MART 2012 TARİHLERİNDE AFYONKARAHİSAR KOREL THERMAL OTEL’DE YAPILACAKTIR

08-03-2012

Organize Sanayi Bölgeleri; Resmi Gazete’nin 25/05/2006 tarih ve 26177 sayılı nüshasında yayımlanan 5496 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2 nci maddesinin dördüncü maddesinin (g) bendinde yapılan değişiklikle elektrik piyasasında aktör olarak yerini almıştır.
Bu yetkinin usun ve esasları 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” ile belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.
Söz konusu yönetmelikte; 10/10/2007, 12/11/2008 ve en son 18 Şubat 2012 tarihlerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
OSBÜK olarak; söz konusu yönetmeliğin son şeklinin değerlendirilmesi, uygulama esaslarının görüşülmesi ve geçen zaman içerisinde yapılan uygulamalardan kaynaklana sorunlara çözüm bulunması amacıyla Enerji Uzmanları Derneği ile müşterek bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
Otellerdeki yoğunluk sebebiyle Pazartesi günü yapmak zorunda kaldığımız Eğitim Toplantısı ekli programa göre Afyonkarahisar Korel Thermal Otel de 25-27 Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
Otel, 130 oda gibi sınırlı sayıda kontenjan ayırabildiğinden katılmak isteyen kişilerin ekli formu doldurarak OSBÜK’ e fakslamaları kaydıyla, öncelik sırasına göre rezervasyon yapılabilecektir.
Konaklama ücretleri otel çıkışından fatura karşılığı her OSB tarafından yapılacaktır.
Arzu edenler; eş ve çocukları ile birlikte katılabileceklerdir.
Otel’in konaklama şartları ve toplantı programı(Güncellemeler web sayfasında yayımlanacaktır) ekte sunulmuştur.

Eğitimleri verecek olan Enerji Uzmanları Derneği her katılımcıdan (KDV dahil) 80,-TL. eğitim ücreti talep etmektedir. Eğitim ücretinin toplantı tarihinden önce Enerji Uzmanları Derneği’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ BANKA İBAN NUMARASI:

Vakıfbank Ankara Bahçelievler Şubesi İBAN: TR1300 0150 0158 0072 9646 5323

ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ BANKA İBAN NUMARASI:

Vakıfbank Ankara Bahçelievler Şubesi İBAN: TR1300 0150 0158 0072 9646 5323

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3