SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

SCADA KONTROL MERKEZLERİ TOPLANTISI YAPILDI

10-04-2019

Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda 10 Nisan 2019 tarihinde,  ‘’Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre OSB’lerin SCADA yükümlülüğü’’ hususunda OSB temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı yapıldı.

OSBÜK Genel Sekreter V. Serkan ATA’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantının Moderatörlüğünü OSBÜK Enerji Müşaviri Memet ARSLAN yaptı. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin “Veri İletişim Sistemi” ve “SCADA Kontrol Merkezleri” başlıklı maddeleri ile ilgili değerlendirmeler masaya yatırıldı.

İstişare toplantısında;

  • Dağıtım lisansı sahibi OSB’nin yürürlükteki mevzuata göre veri iletişim sistemi ile ilgili olarak ‘’SCADA KONTROL MERKEZİ’’ kurma ve işletme sorumluluğu, Yönetmeliğin gereği yapılmadığında, Elektrik Piyasası Kanununun ‘’Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul’’ hususu, OSB’lerin TEİAŞ ile imzaladığı Sistem Kullanım anlaşmasındaki cezai hükümler anlatıldı.
  • Son olarak SCADA kontrol merkezinin kurulum yöntemi, sistemin tek çatı altında birleştirilmesi veya münferit olarak OSB’ler tarafından kurulması ile uygulamanın nasıl olacağı konusu ve OSB temsilcilerinin görüşleri alındı. İki sistemin avantaj ve dezavantajları değerlendirilerek OSB temsilcilerinin görüşü alındı.