OSB BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI - OSBÜK - OSBÜK

OSB BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

30-03-2008

OSB Bölge Müdürleri toplantısı 24.09.2004 tarihinde saat 14:00da TOBBde yaklaşık 70 OSB temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. I.OSB ZİRVE?sinden bu güne kadar bir hayli zaman geçtiği, OSB Yöneticilerinin dile getireceği sorunlar ve çözüm önerilerinde değişiklik ve ilavelerin olabileceği, yapılacak kanun değişikliğinden azami faydanın sağlanması ve Bölge Müdürlerinin birbirleri ile tanışıp kaynaşmasının daha faydalı çalışmalar yapmalarına sebep olabileceğini dikkate alınarak düzenlenen toplantı, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. A.Okan ÇAĞLAR, Sn. Ali İhsan KARMANLI, Sn. Tanju BEŞTAŞ ile OSBÜK Genel Sekreteri Sn.Ali YÜKSELden oluşan Divan Başkanlığında ve yaklaşık 70 OSB Temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tanju BEŞTAŞın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, her temsilci söz alarak karşılaştıkları tüm sorunları ve çözüm önerilerini toplantıya katılan diğer OSB Temsilcileri ve Divana ile paylaştı. Aynı sorunları yaşayan OSBlerin çözüme ulaşmada izledikleri yolları ve daha önce yaşanmış sorunları çözmedeki tecrübelerini birbileri ile paylaşan ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyelerindende fikir alan OSB Temsilcileri toplantının amacına ulaştığını dile getirerek toplantıyı organize eden OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter e teşekkür ettiler.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12