OSB BİLGİ PORTALI GENELGESİ YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSB BİLGİ PORTALI GENELGESİ YAYIMLANDI

14-10-2019

OSB Bilgi Portalına ilişkin 23.09.2019 tarihli GENELGE  Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın  imzasıyla yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede;

“Bakanlığımızca, Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri ile katılımcılarının fiziki durumları, istihdam performansları, enerji tüketimleri ve sosyal imkanları gibi verilerinin güncel olarak temin edilerek OSB’lerin geliştirilmesine yönelik strateji ve uygulamalarda kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iş süreçlerinin hızlandırılması ve elektronik veri akışının şeffaf ve sağlıklı bir şekilde çevrim içi sistemler aracılığıyla yürütülmesi için kapsamlı bir “OSB Bilgi Portalı”na ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun görev ve sorumluluklarını düzenleyen 4562 Sayılı OSB Kanunun 27. Maddesi ” ….Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek…” şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, OSB Bilgi Portalı’nın yazılım, donanım ve işletilmesine yönelik her türlü koordinasyon görevini Bakanlığımız adına Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) sağlayacaktır.

Bu proje ile;
1) OSB’lerin yatırım alanları ve altyapılarına dair envanterin güncel olarak takip edilebilmesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca OSB’lerden talep edilen mükerrer veri ve raporlara tek bir sistem üzerinden erişilebilmesi,
3) Bakanlığın bilgi sistemlerinin, OSB’lere dair güncel ve doğru bilgiler ile güncellenmesi,
4) Güvenli bir yazılım altyapısı ile Bakanlığımız, OSBÜK ve OSB’ler arasında bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması; bu sayede mükerrer yapılan işlemlere engel olunması, işlemlerde sürat ve kolaylık sağlanması ve iş yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir.

OSB Bilgi Portalı’nın başarıya ulaşabilmesi için, istenilen verilerin Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerimiz tarafından zamanında, eksiksiz ve hatasız girilmesi gerekmektedir. Bu itibarla;

1) OSBÜK    tarafından,   projenin    önemi ve bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerekliliğinin Organize Sanayi Bölgelerine anlatılması,
2) OSBÜK tarafından, proje süreçlerine yönelik Bakanlıkça onaylanacak  Usul  ve Esasların hazırlanarak, OSB’lerle paylaşılması,
3) OSB’ ler tarafından, sisteme giriş yapacak sorumlu personel tanımlanarak, adı soyadı ve T.C. kimlik numarasını belirtir Yönetim Kurulu Kararının alınması,
4) Her kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğinden sorumlu olduğundan, üçüncü kişilerin eline geçmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağı hususlarında kullanıcıların bilgilendirilmesi,
5) OSB’ler tarafından, görev değişikliği durumunda derhal yeni görevlendirmenin yapılarak irtibat bilgileriyle birlikte OSBÜK’e bildirilmesi, OSB Bilgi Portalı eski sorumlusunun üzerindeki görev ve işlerin yeni sorumluya aktarılmasının sağlanması,
6) OSB’ler tarafından girilen bilgilerin doğruluğundan OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumlu olacağı,
7) OSBÜK’ün, Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin, istenilen formatta, zamanında ve doğru bir şekilde Bakanlığa gönderilmesinden sorumlu olacağı” belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Organize Sanayi Bölgelerimizce sisteme giriş yapacak sorumlu personelin adı soyadı ve T.C. kimlik numarasını belirtir Yönetim Kurulu Kararının alınarak, OSBÜK’e gönderilmesi gerekmektedir.

EK: GENELGE